YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 72 akcí

Židovské-biblické tance na You Tube

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 22.4.2013

Nigun Atik (Svatební tanec I):
http://www.youtube.com/watch?v=CLH4QW9lMqU

Mayim, mayim (Voda, voda):
 http://youtu.be/uY-NBQWeuo0

Hora Chadera (Mužský tanec): 
https://www.youtube.com/watch?v=czqL967pPmA

Tsur Mishelo II. :
http://www.youtube.com/watch?v=uSSvDir9Ggs

Debka Kafrit (Vesnická Debka):
http://www.youtube.com/watch?v=_pQqO_Sz2o8 

Tzadik Katamar („Palmičky“ -  Žalm 92,13 ): 
https://www.youtube.com/watch?v=rsYtGF61dy0 
https://www.youtube.com/watch?v=QHRt-zPVg4w

Nigun Shell Jossi (Jossiho nigun): 
http://www.youtube.com/watch?v=ZVEWWEiIlAE

Jsem žena:
http://www.youtube.com/watch?v=L27zKJq4rpY

Tfilati (Moje modlitba): 
https://www.youtube.com/watch?v=lS0xAfj5T1c 

Hora Medura (Hora u táboráku):
http://www.youtube.com/watch?v=yGkXSRAzlL4

Befundak katan ( Hospůdka)
https://www.youtube.com/watch?v=mzJyf1UphNI

Eretz, eretz ( Země, země)
https://www.youtube.com/watch?v=mVWAUru5qM0  

Balada Lamaayan ( Balada o jaru )
http://www.youtube.com/watch?v=JmBRVSZk_aw

Mocher Haprachim ( Květinářka )
http://www.youtube.com/watch?v=DXGuH0FBYmY  

Hora Chatuna ( Svatební tanec II )   
https://www.youtube.com/watch?v=TtrgXFwibvU&index=3&list=PL171F2C2C33FBF6C7  

Hashu´al ( Lištička) 
http://www.youtube.com/watch?v=0USAFNNdeJA   
https://www.youtube.com/watch?v=QwLRUrReknQ

Eretz Israel Jafa ( Překrásná země Izrael )
http://www.youtube.com/watch?v=bVAsenEvPJQ   

Ha Baal Schem Tov ( Hora mistra Božího jména ) :
https://www.youtube.com/watch?v=ZNn5PJJ8-Yg

Essa Einai (Pozvedám své oči k horám)
http://youtu.be/715HnDjPpiI

Rov Brachot ( Mnohá požehnání)
https://www.youtube.com/watch?v=iJX0MQFbp30

Od Lo Ahavti Dai ( Ještě jsem dost nemiloval)
https://www.youtube.com/watch?v=JSdsSemGbv0

Keshenavo ( Když dojdeme ) 
https://www.youtube.com/watch?v=6fpuk4K9fBM
https://www.youtube.com/watch?v=PZ5Qw-tfki8

Jedyd Nefeš ( Miláčku duše)
https://www.youtube.com/watch?v=FlJ6cgF4E_Y
https://www.youtube.com/watch?v=zMSHvqI2LOoS

Katonti ( Nejsem hoden)
https://www.youtube.com/watch?v=oH0aoZe71_8
https://www.youtube.com/watch?v=6KvqMWjbvo4

Kadosh, kadosh (Svatý, svatý..., Zj 4, 8) 
www.youtube.com/watch?v=oih5HcZDYno&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=WC1zyHnV_dM

Keayal Taarog ( Jako laň dychtí... Ž 42,2 ) 
https://www.youtube.com/watch?v=pzE3WLxu1Hg

Achat Sha´alti  ( O jedno jsem prosil Hospodina…, Ž 27,4) 
https://www.youtube.com/watch?v=-1Yfw0PL0Do

Mi Iten (Kéž by ...)
https://www.youtube.com/watch?v=XI478snrEzE

David Melech Izrael (David král Izraele)
https://www.youtube.com/watch?v=PsLREfpCg0I

Hagan Habil'adi (Tajná zahrada)
https://www.youtube.com/watch?v=ukseFqEmrBY 

Baruch Adonai
https://www.youtube.com/watch?v=IlxZesDTaPg

Shalom Aleichem
https://www.youtube.com/watch?v=CIfS_e-y3BA

Elijahu Hanavi
https://www.youtube.com/watch?v=oDekK2YM1Nw

zatížení serveru