YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 72 akcí

vzhled a funkčnost webu 2013

kopírovat odkazautor Martin Šmídek, 21.1.2013
 • na pravé straně vedle textu je nyní zobrazován text,který je editovatelný podobně jako ostatní články na webu - v dalším se o něm mluví jako o okraji. Pro pochopení jeho zobrazení si označme jako menu(1) prvky horního menu (rodiny, manželé, ...) a obdobně menu(2) a menu(3) budou odpovídající prvky na dalších řádcích.
  Nyní nově může každé menu(i) mít přiřazen text, který redaktor webu s oprávněním super může vytvořit a editovat. Nadpis textu je zatím totožný s menu(i). 
  Pro zobrazování platí tato pravidla:
  • pokud je zobrazena stránka kliknutím na nějaké menu(i) tak je na okraji zobrazen text přiřazený menu(i). Pokud není definován (tzn. je prázdný), je na okraji zobrazen text přiřazený menu(i-1), pokud ani ten není definován tak ten pro menu(i-2),  ... 
  • existuje text přiřazený neviditelnému menu(0), ten by měl být je vždy definován - měl by např. obsahovat číslo konta a prosbu o příspěvek - má v editoru nadpis YMCA Setkání
  • Domovská stránka má vlastní text s nadpisem Y M C A  S e t k á n í
  • při editaci okraje je možné zvolit, který chci editovat (kliknutím na odkaz vedle tlačítek Ulož a Ne)
 • okraj zatím vidí jen přihlášený redaktor s oprávněním super (do odladění textů)
 • akce delší než 15 dnů se nezobrazuje v kalendář (zejména článek "přehled akcí" nezahluší skutečné akce)
zatížení serveru