YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 70 akcí

Podzimní obnova MS 2013

kopírovat odkazdatum akce 18.- 20.10.2013 autor Hana Michalcová, 9.9.2013
Drazí přátelé,
srdečně vás zveme na víkendovou „Podzimní obnovu“, která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2013/2014. Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Je také příležitostí k setkání s přáteli ze skupinky i dalšími, ke vzájemnému sdílení a povzbuzení.

Jarní obnova se uskuteční:

ve dnech: 18. - 20. října 2013
místo: Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Pilařova 2
příjezd: 18. října 2013 do 19.00 hod.
ukončení: 20. října 2013 v 13.00 hod. (obědem)

Ubytování bude jako v létě na AG. Je však nutné přinést si vlastní spací pytle nebo přikrývky. Není možné použít přikrývky a polštáře studentů!

Strava je obdobně jako v létě zajištěna 3x denně. Začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem.

Děti není možné, podobně jako na jiné víkendové akce MS, brát s sebou. Hlídání dětí a program pro ně na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele nelze poskytnout jiný pokoj. Proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji. Účast dítěte a pečovatele uveďte prosím do přihlášky.

Přihlášku naleznete zde - absolventům letního kurzu MS 2013 bude rezervováno místo nejdéle do 30.9.2013. Po tomto termínu budou neobsazená místa nabídnuta i účastníkům minulých ročníků MS. Pokud jste se v roce 2013 letního kurzu v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu.

Vzhledem k velkému zájmu o účast a omezené kapacitě AG pošlete přihlášku co nejdříve. Nejlépe elektronicky na adresu michalcova.hana@setkani.org , případně poštou na adresu Hana Michalcová, Ečerova 10, 625 00 Brno.

Těšíme se na setkání s vámi

za výbor MS Hana Michalcová

Prosíme všechny VPS, aby přijely v pátek nejpozději do 18.30 hod.

Program

Pátek 18. října 2013

17.00 - 19.00 Příjezd, registrace
18.00 - 19.00 Večeře
19.15 - 20.00 Setkání VPS (Klubovna)
20.00 - 20.45 Zahájení, společná modlitba (Aula)
21.00 - 22.00 Sto dnů od léta (práce ve skupinkách)

Sobota 19. října 2013

07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 10.15 Dopolední program: (Aula)
Miloš a Gita Vyleťalovi: „Láska a úcta"
10.15 - 12.00 Práce ve skupinkách
12.00 - 13.00 Oběd
13.15 - 14.30 Odpolední volno
14.30 - 15.45 Odpolední program: (Aula)
Veronika Barátová: „Láska, úcta – a co na to Bůh?"
15.45 - 17.30 Práce ve skupinkách
17.30 - 18.30 Mše svatá (Aula)
18.30 - 19.15 Večeře
19.00 - 20.00 Schůze VPS (Klubovna) 
20.00 - 21.30 „Mikve“ – Hadar Garlon (Aula)
Představení divadelního spolku Kroměříž

Neděle 20. října 2013

07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 10.15 Dopolední program: (Aula)
Josef a Jaroslava Kvapilovi: „Ty a já – naše společná cesta"
10.15 - 11.45 Práce ve skupinkách
11.45 - 12.00 Ukončení a společné rozloučení (Aula)
12.00 - 13.00 Oběd

zatížení serveru