YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 70 akcí

Jarní obnova MS 2013

kopírovat odkazdatum akce 22.- 24.3.2013 autor Miloš Vyleťal, 2.10.2012
Pozvánku byla zde

Jarni obnovaDrazí přátelé,
děkujeme za vaši účast na víkendové Jarní obnově, která zakončila celoroční cyklus Manželská setkání 2012/2013. Její hlavní náplní bylo obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Byla také příležitostí k setkání s přáteli ze skupinky i dalšími, ke vzájemnému sdílení a povzbuzení.

kdy: 22. – 24. března 2013
místo: Kroměříž, AG, Pilařova 2
příjezd: 22. března do 19.00 hod.
ukončení: 24. března 13.00 hod. (obědem) 


Přednášku doktorky Burdové si můžete stáhnout zde, doktora Botka zde a manželů Michalcových zde.

Program

Pátek, 22. března
17.00 - 19.00 Příjezd, registrace
18.00 - 19.00 Večeře
19.15 - 20.00 Setkání VPS (Klubovna)
20.00 - 20.45 Zahájení. Společná modlitba (Aula)
21.00 - 22.30 Jdeme společnou cestou (práce ve skupinkách)

Sobota, 23. března
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 10.30 Dopolední program: (Aula)
                      Dr. Libor Botek, Th.D.: „Svátost manželství“
10.30 - 12.00 Práce ve skupinkách
12.00 - 13.00 Oběd
13.00 - 14.30 Odpolední volno
14.30 - 15.45 Odpolední program: (Aula)
                      MUDr. Ilona Burdová: „Sebepřijetí jako duchovní úkol“
                      (se zaměřením na výchovu dětí)
15.45 - 17.30 Práce ve skupinkách
17.30 - 18.30 Mše svatá (Aula)
18.30 - 19.15 Večeře
19.00 - 20.00 Schůze VPS - Valná schůze YMCA Setkání (Aula)
20.00 -  .......   Volný večer – možnost setkání ve skupinkách

Neděle, 24. března
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 10.15 Dopolední program: (Aula)
                      Miloš a Gita Vyleťalovi: „Láska a úcta“
10.15 - 11.45 Práce ve skupinkách
11.45 - 12.00 Ukončení a společné rozloučení (Aula)
12.00 - 13.00 Oběd
..........................................................................................................................................................
Ubytování bude zajištěno podobně jako v létě na AG. Je nutné si přinést vlastní spací pytle nebo přikrývky. Na víkendové akci není možné použít přikrývky a polštáře studentů!

Strava: 3x denně – obdobně jako v létě. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem.

Děti není možné, podobně jako na jiné víkendové akce MS, brát s sebou. Hlídání dětí a program pro děti na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele není možné zajistit jiný pokoj, proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky. Platbu za dítě a pečovatele připočítejte k účastnickému poplatku.

Přihlášky - Absolventům letního kurzu MS 2012 bude rezervováno místo nejdéle do 5.3.2013. Po tomto termínu budou neobsazená místa nabídnuta účastníkům MS minulých ročníků. Pokud jste se v roce 2012 letního kurzu v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu. Volná místa budou obsazována podle data zaslání přihlášky!
Vzhledem k velkému zájmu o účast a omezené kapacitě AG pošlete přihlášku co nejdříve.
Nejlépe elektronicky na adresu michalcova.hana@setkani.org, případně poštou na
Hana Michalcová, Ečerova 10, 625 00 Brno.

Těšíme se na setkání s vámi
za výbor MS Hana MichalcováProsíme všechny VPS, aby přijely v pátek nejpozději do 18.30 hod.

Přihlášku a výši účastnických poplatků si stáhněte zde

Účastnický poplatek zaplaťte do 15.3.2012, a to nejlépe převodem na účet MS: 514048001/5500
KS: 0558                  VS: rodné číslo muže (prvních 6 míst)              SS: 411
 
zatížení serveru