YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

VÁNOČNÍ DOPIS 2012

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 19.12.2012

Milí přátelé,

srdečně vás všechny zdravíme a i letos v čase Adventu a očekávání Vánoc posíláme již tradiční „Vánoční dopis“ – s poděkováním za vaši podporu, ohlédnutím, co nám letošní rok přinesl i zamyšlením jak chceme pokračovat v roce příštím.

Současně vás chceme poprosit o zachování vaši přízně, kterou jste projevovali obětavou pomocí a štědrou podporou podle svých možností.

Poděkování

Právě vaše štědrá a obětavá podpora pomáhá nadále uskutečňovat, vám známe programy a akce tak, aby byly dostupné všem, kterým mohou pomáhat a kteří o ně mají zájem. Letos poprvé se stalo, že výše finančních darů od vás přesáhla výši dotací od státu. Bez těchto darů, by byly ohroženy jak některé aktivity, tak zejména účast těch, jejichž rodinný rozpočet je stále skromnější.

Přijměte naše upřímné poděkování všem, kdo mohl a poslal jakoukoliv částku jako projev solidarity a podaných rukou. Stejně moc chceme poděkovat každému z vás, kdo jakýmkoliv jiným způsobem přispěl k uskutečňování našeho poslání. Velice si toho vážíme, obzvlášť v situaci, kdy stát snížil podporu naši činnosti v letošním roce na pouhých 15 % někdejších dotací a pro příští rok již podporu námi zajišťovaných pro-rodinných programů zrušil úplně.

Letošní rok 2012

Letošní rok, podobně jako částečně již loňský, byl i z tohoto důvodu pro nás velkou výzvou jak obstát ve ztížených podmínkách. Rozhodli jsme se jít cestou samostatnosti a zachovávání našeho dlouholetého poslání, místo přizpůsobování se měněným podmínkám vyhlašovaných dotačních programů ministerstev nebo programů EU. Prakticky to však znamenalo radikálně snižovat výdaje, do cen za pobyt na akci zavést taky poplatek za program a ještě více posílit dobrovolnickou práci a službu. Některé konkrétní dopady byly velmi nepříjemné až bolestné. Věříme však, že to bylo správné rozhodnutí díky, kterému se naše celkové náklady snížili o 1,5 mil. Kč oproti roku 2010 a přitom se podařilo udržet a zorganizovat i letos všechny již zavedené akce, o které je stálý zájem.

O všech těchto aktivitách, které se uskutečnily v letošním roce i těch, které připravujeme na rok nastávající se můžete dovědět více na našich webových stránkách www.setkani.org .

Příští rok 2013

Rádi bychom v tomto směřování a plnění našeho poslání pokračovali i v příštím roce. Budeme se snažit nadále vytvářet podmínky pro vzájemnou solidaritu – sdílení, podporu a pomoc. Jak při vytváření programů jednotlivých akcí, jejich obsahu a náplně, tak v nastavení podmínek účasti, aby měl každý, kdo chce, také možnost přijít a načerpat.

Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je zavedení tří úrovní plateb za akce. Je to jednak „plná cena“, která pokrývá náklady na ubytování, stravu i program a režie akce. Je to základní cena určena všem účastníkům. Druhou úrovní je tzv.“dotovaná cena“ – snížená o cca 25-30%, určena těm, kterým skromný rodinný rozpočet neumožňuje zaplatit plnou cenu. A nakonec tzv. „sponzorská cena“, určena těm, kteří mohou podpořit účast jiných za dotovanou cenu.

Sponzorská podpora a Klub přátel YMCA Setkání

Nadále však bude naše činnost závislá i na sponzorské finanční pomoci i pomoci dobrovolnické služby.

Prosíme, pokud nás můžete podpořit, posílejte své sponzorské dary na transparentní účet našeho sdružení YMCA Setkání č.: 514048001/5500  s uvedením variabilního symbolu VS: datum narození ve tvaru rrmmdd, specifický symbol SS: je 22. Pokud potřebujete zaslat potvrzení o poskytnutí daru, informujte nás, nejlépe hned po jeho zaslání, mailem na adresu ymca@setkani.org.

Uvítáme taky, pokud se rozhodnete nás podporovat pravidelně zasílanou menší částkou jako členové „Klubu přátel YMCA Setkání“. Informace najdete na www.setkani.org. 

S přáním požehnaného Adventu a radostných Vánoc 

Výbor YMCA Setkání:

Miloš Vyleťal, předseda

Josef Kvapil, místopředseda

Jaroslav Černý, sekretář

Zdeněk Michalec, člen

Martin Šmídek, člen

zatížení serveru