YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

Studnový tanec

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 8.10.2012

 

Tancuje se na hudbu písně Loreeny McKennitt, kterou najdete zde .

Hudba a text: Loreena McKennitt : "The Mummers Dance"

 

Obsah ( přibližný... ):

Je to píseň opěvující jaro -

které přichází a o změnách a krásách, které přináší v přírodě...stromy, lesy,ptáci...

... putovali jsme celou noc a část dne a znovu se vracíme,

přinášíme živý, pestrý věnec...

propletli jsme své ruce k tanci dokola v kruzích a řadách,

tak pocestě v noci sestupujem,

přinášíme ti živý věnec, stojíme u tvých dveří...

Je to dobrý, krásný, vyklíčený výhonek,

práce našeho Pána....

 

Choreografie :

Tanec je o požehnání, pro které si můžeme přicházet ke zdroji - živé vody - našemu Bohu.

Tak, jako si ženy přicházely pro vodu ke studni.

"Pojďte a naberte si vody zadarmo...."

 

Gesta :

Nabírají si drahocennou vodu, přitisknou si ji na hruď a nesou si ji. Jsou neseny, podporovány taky společenstvím víry ostatních lidí (v Církvi), jejich oporou, laskavým přijímáním a "hýčkáním": pohupy opřenými zády o jejich spojené ruce ve druhém kruhu.

Vodu nemají jenom pro sebe, ale i pro své drahé a všechny, ke kterým je Bůh posílá: rozstřikují vodu kolem...dávají.

Tak, jak jim se dostává podpory a opory, i ony se následně stávají oporou, povzbuzením a přijímají ostatní: pohupy v kruhu.

 

Kroky :

Tanec je dvoukolový: dva soustředné kruhy o stejném počtu tanečnic,s vyznačeným středem.

První kruh- blíže ke středu.

Druhý kruh - tanečnice stojí v mezerách prvního kruhu.

 

1. Tanečnice v prvním kruhu : štyři malé kroky ke středu ( P,L,P,L )

Tanečnice ve druhém kruhu : stojí a drží se za ruce : ve výšce pasu, pravá ruka je položená do levé ruky tanečnice po jeji pravé straně, levá ruka se nabízí ke vložení pravé ruky tanečnice po jeji levé straně.

 

2. Tanečnice v prvním kruhu : nabírají ze studny vodu na 4 doby ( od země k hrudi ). Na 4 dobu si ji přitisknou na hruď - skříží ruce.

Tanečnice druhého kruhu : stojí, drží se za ruce

 

3. První kruh : tanečnice couvají (P,L,P,L ), ruce na hrudi.

Druhý kruh : stojí, drží se za ruce

 

4. První kruh : tanečnice se opřou zády o spojené ruce ve druhém kruhu, položí se na ně. Pohupují se po směru kruhu -doprava, doleva, doprava, doleva ( 4 doby ). Ruce na hrudi.

Druhý kruh : tanečnice houpají první kruh - doprava, doleva, doprava, doleva (4 doby).

 

5. První kruh : tanečnice couvají mezerou druhého kruhu dozadu : P,L,P,L ( 4 doby). Ruce stále na hrudi

Druhý kruh : tanečnice se pustí a kráčejí čtyři malé kroky ke středu ( P,L,P,L ) - viz.1 první kruh.

 

6. První kruh : otočka doprava (P,L,P,L ) a rozstřikování vody z levé dlaně pravou rukou do prostoru nad hlavou - ven.

Druhý kruh : viz.2 jako první kruh - nabírají vodu

 

7. První kruh : chytnou se za ruce a kráčejí na střed ( P,L,P,L )

Druhý kruh : viz.3 jako první kruh : couvají

 

8. První kruh : viz.4 - jako druhý kruh : houpají - doprava, doleva, doprava, doleva

Druhý kruh : viz.4 -jako první kruh : položí se zády na ruce tanečnic kruhu za nimi .... pohupují se s nimi...

 

Opakování..... 

zatížení serveru