YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

Seminář pro rodiny

kopírovat odkazdatum akce 20.10.2012 autor Jiří Šmahel, 2.10.2012

Srdečně vás zveme na odborný SEMINÁŘ PRO RODINY,
který se koná v sobotu 20. 10. 2012 od 10.00 hod. do 16.30 hod. na Biskupském gymnáziu Brno - Barvičova 85.

 

Záštitu nad seminářem pro rodiny převzal Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.


PROGRAM

Dopoledne se můžete těšit na dvě přednášky:

MEZIGENERAČNÍ VZTAHY (PhDr. Josef Zeman, CSc., psycholog) 

BIOETIKA: UMĚNÍ ŽÍT (P. Mgr. Marek „Orko“ Vácha Ph. D., přednosta Ústavu etiky na III. lékařské fakultě UK) 

 

Odpoledne si účastníci budou moci vybrat jednu z diskusních skupin (workshopů):

1. Finanční nástrahy a jejich dopad na rodinu (Ing. Bc. Miroslav Dvořák, realitní makléř, poradce)

 2. Sociální sítě a jejich vliv na výchovu, kyberšikana

  (Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., odborná asistentka Katedry speciální pedagogiky PedF UP Olomouc)

 3. Krok za krokem – efektivní rodičovství (Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog, terapeut, lektor, kouč)

 4. Psychologie dítěte v předškolním věku (PhDr. Ilona Špaňhelová, psycholožka, lektorka)

 5. Křesťan a alternativní medicína, magie (P. Mgr. Jaromír Smejkal, terapeut drogových závislostí, farář v Kurdějově)

 6. Sourozenecké konstelace (Mgr. Markéta Čapková, speciální pedagožka, terapeutka)

 7. Jak mluvit s dětmi o sexu (Mgr. Ludmila Štěpánková, poradkyně PPR, lektorka)

 8. Mezigenerační vztahy (PhDr. Josef Zeman, CSc., psycholog)

 9. Škola a šikana (Mgr. Markéta Olbertová, ředitelka základní školy, lektorka).


Vše důležité, včetně přihlášky najdete na stránkách Pontes.

zatížení serveru