YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

Chlapi z Brna v Bystrci - Bible

kopírovat odkazdatum akce 16.4.2012 autor Martin Šmídek, 11.4.2012

Bible - Boží slovo (stručný úvod do Písma svatého)

Přednášku si můžeš stáhnout ve formátu PDF a prezentaci jako PPSX (měla by se sama spustit).


Pokud tě napadla některá z otázek:

 1. Co je Bible?
 2. Jak se k nám Bible (Písmo) dostala?
 3. Co znamená, že je Bible Božím slovem?
 4. Co rozumíme pod pojmem pravdivosti Bible?
 5. Jakým jazykem k nám Bible mluví?
 6. Jakými způsoby mohu Bibli číst?

pak si určitě přijď poslechnout odpovědí, které si pro nás Petr Balous připravil!

Dozvíš se i další zajímavosti o Knize knih, například
 • jestli Abrahám prorokoval, odpíral poslušnost nebo doufal v Boží milosrdenství, když odcházel z Izákem k hoře Moria Gn 22:5 - aneb jak se měnil jazyk, ve kterém byla Bible psána 
 • jestli nám Malachijáš radí abychom svým oděvem přikryli násilí anebo jestli nás právě před tím varuje Mal 2:16 - aneb jaká úskalí číhají na překladatele hebrejského textu
 • jestli měl Noe vzít do archy po jednom Gn 7:9 anebo po sedmi párech zvířat Gn 7:2 - aneb o prolínání biblických pramenů, o jejich redakcích a nepřesnostech překladu
 • co je lepší než víno - aneb o nástrahách ukrytých v Písni písní
 • proč se liší katolická a protestantská bible - aneb co to je inspirace 
 • co je to metoda 7 kroků - aneb o několika způsobech čtení Písma
 • co Ježíš vyjadřoval výrokem "Já jsem Pravda" - aneb jaký význam má slovo "pravda" pro Židy a jaký pro Řeky
Možná to pro nás bude další krok na cestě k hlubšímu pochopení smyslu biblických textů a přijetí biblického pojetí pravdy.

sejdeme se 19:15 v Bystrci, ve skautské klubovně

Doneste si prosím přezůvky!

Popis cesty:  Klubovna je v areálu mateřské školky v Bystrci na Vrbovecké 2  (dřevěná stavba za školkou). Je třeba projít branou a nezabloudit přitom do posilovny v suterénu MŠ. Na rozdíl od dřívějška nebude možné parkovat přímo před klubovnou. Velké parkoviště je ve vzdálenosti cca 250 m pod benzinkou. 


zatížení serveru