YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

Valašské setkání chlapů RAJNOCHOVICE

kopírovat odkazdatum akce 11.- 13.5.2012 autor Miloš Vyleťal, 16.2.2012

Ahoj Chlapi, 

srdečně vás zdravíme a posíláme odkaz na fotky, videa i audionahrávky z našeho společného setkání ať jsou i vám připomínkou povzbuzení, kterého se nám dostalo od Hospodina přes společenství, ztišení, modlitbu, i zamyšlení o naši cestě v manželství. 

Byli jste skvělí a dá-li Pán těšíme se opět s vámi na setkání: 3.-5.5.2013!
Poznačte si už teď do svých kalendářů :-) 

Pán ať vám žehná a obnovuje vaše odhodlání ho následovat všude kam vás povede! Pokoj vám! 

Miloš a Honza

Fotky i nahrávky zpracoval Jožka Kundrát, za což mu patří veliké díky!!! 

Najdete je zde: Fotky: 

Videa na YouTube:
1_chlapi2012 ; 2_chlapi2012 ; 3_chlapi2012 ; 4_chlapi2012 ; 5_chlapi2012 ; 6_chlapi2012 ; 
7_chlapi2012 ; 

Audio-nahrávky kázání a přednášek:  

Přátelé, 
o víkendu 11.-13.5.2012 se uskuteční další Valašské setkání chlapů v Rajnochovicích. Tentokrát na téma:

Jak udělat šťastnou svoji manželku (i sebe)!

"Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev 
a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil... 
Kdo miluje svou ženu, miluje sebe." ( Ef 5, 25-28 )

Jak naplnit jedno z našich základních poslání, vytvářet jednotu a rozvíjet lásku ve svém manželství a rodině? Přijali jsme svátost manželství , nebo alespoň slib věrnosti a lásky k ženě, kterou jsme milovali. Jaká je naše láska, náš vztah teď po letech společného života? Roste, stagnuje nebo slábne? Je tolik překážek a věcí, zvlášť v dnešní době a společnosti, které jsou proti nám a manželskému životu... ale co mohu a chci udělat aby se naplnil Boží záměr a prožívali jsme společně Jeho lásku a obdarování v našem manželství?...

… o těchto i některých dalších myšlenkách a chlapských otázkách si budeme společně povídat, naslouchat a k tomu prožívat společenství mužů, kterým stále záleží na svých manželkách a požehnaném životě v manželství. Přijeď - můžeš také přiložit polínko do společného ohně. Nebude chybět ani modlitba, zpěv, pohyb, bubnování a příležitost zahrát si fotbal nebo vyjít na vycházku do přírody...

Je to skvělá příležitost na chvíli se zastavit, ztišit, odpočinout, povzbudit se i lépe porozumět sám sobě a svému mužství, abychom se pak s novým odhodláním vrátili do svých domovů, práce, farností a snažili se naplnit své poslání být mužem - manželem, otcem, křesťanem …

Přijeď a připoj se! Na setkání s tebou se těší

Pavel Koukal+Honza Šlachta+Miloš Vyleťal

Místo konání: Rajnochovice, diecézní středisko mládeže Archa (http://www.ado.cz/sarkander/archa/  )

Lektoři: Jan Šlachta, Miloš Vyleťal

Přihlášky posílejte obratem, nejpozději do naplnění kapacity objektu...
nejlépe e-mailem na adresu: ymca@setkani.org případně na adresu: Miloš Vyleťal, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, mobil: 731 625 615    

Pořádá: Parta chlapů ve spolupráci s YMCA Setkání

*** Formulář přihlášky zkopírujte do mailu,*** 
pak vyplňte a odešlete dle informací výše

 Závazná přihláška na víkend pro muže   Rajnochovice, 11.-13.5.2012

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí YMCA Setkání v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000  Sb. v platném znění.

Jméno:  

dat.narození :

Adresa:  

telef.: 

e-mail:

Poznámky:

P.S.

Příjezd: v pátek mezi 17:00-18:30 (večeře)

Ukončení: v neděli obědem kolem 14:00

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství. Pro včasné nahlášení počtu strávníků potřebuji Tvoji závaznou přihlášku co nejdříve.

Ubytování: ve více lůžkových chatkách s lokálním topením. Nutno si vzít svůj spacák!

Cena: 600,- Kč/víkend (v odůvodněných případech je možné požádat o slevu) Platba přímo na místě.

Ostatní: pokud hraješ na kytaru nebo jiný přenosný hudební nástroj, vezmi si ho sebou. Budeme mít příležitost si spolu zazpívat. Zkusíme si spolu i zabubnovat jako na setkání s františkánem Richardem Rohrem – pokud máš možnost půjčit si buben, neváhej a vezmi ho sebou. Vezmi si pohodlné oblečení a přezutí aby jsi se cítil příjemně. A také oblečení a obutí na vycházku v okolí, nebo fotbálek v odpolední pauze .

Nezapomeň: si vzít také Bibli, psací potřeby a dobrou náladu…

zatížení serveru