YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

Manželská setkání 2012 - Litomyšl

kopírovat odkazdatum akce 21.- 28.7.2012 autor František Růžička, 30.1.2012

 Občanské sdružení Centrum pro rodinu

Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického

 

Manželská setkání 2012

 

Litomyšl 21.7. - 28.7. 2012

Manželská setkání  jsou křesťanská iniciativa, usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny.

Přišla k nám před více než 20 lety z Finska.

Náplní kurzu jsou přednášky týkající se  vzájemných vztahů muže a ženy v manželství doplněné o skupinovou práci. Ve skupinkách 3-4 párů se společně zamýšlíme nad obsahem přednášek a poznatky se snažíme promítnout do naší současné životní situace. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše v duchu  modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví vlastního života. Vedoucí skupinky jsou manželé, kteří se kurzu již účastnili a pomáhají ostatním. Do programu je zařazen také čas pro odpočinek, sdílení a sport.

 

Vzhledem k ucelenosti programu nelze absolvovat jen část kurzu.

 

 

 

Kdy                             21. července (sobota)  -  28. července (sobota) 2012

Kde                             Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a

Střední pedagogické školy v Litomyšli

                                   Strakovská 1071, Litomyšl, telefon  461 654 511

Příjezd                       od 10.00 do 12.00 hodin v sobotu 21. července

 

Ukončení                   v sobotu 28. července dopoledne

 

Podmínka účasti        - společná a dobrovolná účast obou manželů (kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách, pro duševně nemocné a  pro manžele s nevyřešenou nevěrou)

Místo konání             - areál domova mládeže je umístěn na okraji města nedaleko koupaliště

 

Ubytování                  - v garsonkách s dvěma třílůžkovými pokoji s vlastním WC a koupelnou, anebo ve dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a koupelnou

Stravování                 - plná penze - 3 krát denně (snídaně, oběd, večeře)

 

Děti                            - budou mít zajištěn vlastní program a péči v době přednášek

a práce ve skupinách (3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne). Přesto Vás prosíme, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kursu a raději s sebou nebrali ty, kterým působí problémy kolektiv nebo odloučení od rodičů.Prosíme,je-li to možné, vezměte si pro dítě do tří let svého vlastního pečovatele, na které je dítě zvyklé(babička, teta, starší sourozenec a uveďte ho v přihlášce). Příspěvek na úhradu nákladů za pečovatele je zahrnut v ceně za dítě do tří let.Ostatní děti (nad tři roky) budou rozděleny dle věku do skupinek.

 

Odborná pomoc         - po celou dobu trvání kurzu bude přítomný kněz a rodinný terapeut.

 

 

Účastnické poplatky

CENA

Cena pro členy

Centra pro rodinu,o.s.

Sponzorská cena

Dospělý: ubytování, strava, program

3.300,- Kč

3.100,- Kč

3.800,- Kč

Dítě – do 3 let (=2+364dny)v den konání: bez stravy, s vlastní dovezenou postýlkou příspěvek na vlastního pečovatele

2.500,- Kč

 

 

Dítě do 3 let v den konání: vlastní postýlka, strava poloviční porce, příspěvek na pečovatele

3.400,- Kč

 

 

Dítě  3 – 13 (=12+364 dny) v den konání

2.500,- Kč

 

 

Dítě nad 13 let v den konání

3.200,- Kč

 

 

                                              

Pokud to Vaše finanční situace dovoluje, prosíme Vás o zaplacení vyšší ceny.

Rovněž jakékoli sponzorské dary jsou velmi vítané.

 

Účastnické poplatky je třeba uhradit ihned po přihlášení.

Kurzovné uhraďte bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo 215473593/0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo manžela. Pro ty, kteří budou platit složenkou: účet je u ČSOB Teplice a má název Centrum pro rodinu.

 

Poznámky k platbě účastnických poplatků:

Pro některé z nás je zaplacení požadovaného poplatku z vlastních příjmů velmi obtížné. Z předchozích zkušeností Vám proto doporučujeme obrátit se podle možností se žádostí o příspěvek buď na odborovou organizaci nebo odbor sociálních věcí, případně na Vašeho administrátora nebo farní radu. Fakturu pro odborovou organizaci Vám na požádání zašleme.

 

Přihlášku zašlete co nejrychleji. S přihlášením příliš neváhejte, kapacita kurzu je omezená (55 rodin). Pokud obdržíme Vaši přihlášku po naplnění kurzu, budete informováni a evidováni jako náhradníci.

 

Přihlaste se, prosím, v zájmu hladké organizace co nejdříve.

 

Přihlášení obdrží cca 7dní před kurzem písemné informace s popisem cesty a závěrečnými pokyny.

 

Těšíme se na Vás na letním kurzu.

 

Za Centrum pro rodinu                                                                 Iva a František Růžičkovi

                                                                      

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Kontaktní údaje:

Přihlášky a informace

            Centrum pro rodinu o.s., Husitská 128/32, 417 41  Krupka 3

            Tel.: 417 852 315, mobil Iva: 731 158 924

e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz

Naše internetové stránky: http://www.centrumprorodinu.cz/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Centrum pro rodinu               Manželská setkání 21.-.28.7. 2012 v Litomyšli 

Přihláška na kurz – vyplněním této přihlášky dáváme výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace letního kurzu v souladu s příslušným zákonem 101/2000 v platném znění.                                                                            

 

muž

žena

 Příjmení

 

 

 Jméno

 

 

 Rodné číslo (bez čísla za

 lomítkem)

 

 

Číslo O.P.

 

 

SPZ automobilu,

kterým přijedete

 

 Adresa včetně PSČ

 

 Telefon domů-pevná lin.

 

              Mobilní telefon

 

 

              E-mail

 

 

 Vzdělání

 

 

 Povolání

 

 

 Příslušnost k církvi

 

 

 Datum svatby

 

 

 Počet dětí

 

Věk dětí

 

 

 Popište svoji povahu

 

 

 

 

 

 Stručně se vyjádřete

 o svém manželství

 

 

 

 

 Zájmy, koníčky

 

 

 

 Jména a rodná čísla

 dětí jedoucích na kurz

 s vámi

 

 

 

 

 

 

 Zúčastnili jste se již MS?

Kolikrát?

 

 Kolikrát jako VPS?

 

 Poznámky

 

 

 

 Váš podpis

 

 

 

Pozn.:    Pokud si přejete mít na jmenovce během kurzu jiné jméno, kterým Vás mají ostatní oslovovat, (týká se zvláště malých    dětí), uveďte ho za křestním jménem do závorky. Např.: Dobroslav (Slávek).

Přihlášku zašlete e-mail: RUZICKOVA@CENTRUMPRORODINU.CZ

NEBO na adresu:Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41  Krupka 3

Veškeré informace o kurzu na tel.: 417 852 315, mobil Iva: 731 158 924

 

zatížení serveru