YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

Podzimní obnova MS 2012

kopírovat odkazdatum akce 19.- 21.10.2012 autor Hanka Michalcová, 10.9.2012

Přednášku sestry Veroniky si můžete poslechnout zde

Pozvánka

Přihlášku naleznete zde
Drazí přátelé,
srdečně Vás zveme na víkendovou akci „Podzimní obnova“, která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2012/2013. Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Setkáme se s našimi přáteli ze skupinky i dalšími, abychom se sdíleli a povzbudili. Opět se setkáme také v duchovním společenství Božích dětí k načerpání dalšího požehnání.

kdy: 19. – 21. října 2012
místo: Kroměříž, Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 2
příjezd: 19. října 2012 do 19.00 hod.
ukončení: 21. října 2012 v 13.00 hod. (obědem)

Ubytování:
je zajištěno podobně jako v létě na AG. Nezapomeňte si vlastní spací pytle nebo přikrývky. Na víkendové akci není možné použít přikrývky a polštáře studentů!
Strava:
3x denně – obdobně jako v létě. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem.
Děti:
podobně jako na jiné víkendové akce MS není možné děti brát s sebou – hlídání dětí a program pro děti na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele není možné zajistit jiný pokoj, proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky. Platbu za dítě a pečovatele připočítejte k účastnickému poplatku.

Přihlášky:

Absolventům letního kurzu MS 2012 bude rezervováno místo nejdéle do 30.9.2012. Po tomto termínu budou neobsazená místa nabídnuta i účastníkům minulých ročníků MS. Pokud jste se v roce 2012 letního kurzu v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu.
Uzávěrka přihlášek pro absolventy MS 2012 je 30.9.2012, pro absolventy starších ročníků MS je 14.10.2012.

Přihlášku prosím zašlete mailem na michalcova.hana@setkani.org
nebo poštou na adresu Hana Michalcová, Ečerova 10, 625 00 Brno.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme vám Hospodinem požehnaný čas.
za výbor MS Hana Michalcová

Prosíme všechny vedoucí páry skupinek o příjezd v pátek nejpozději do 18.30 hod.

Program

Pátek, 19. října 2011
17.00 - 19.00 Příjezd, registrace
18.00 - 19.00 Večeře
19.15 - 20.00 Setkání VPS (Klubovna)
20.00 - 20.45 Zahájení, společná modlitba (Aula)
21.00 - 22.00 Jdeme společnou cestou (práce ve skupinkách)

Sobota, 20. října 2011
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 12.15 Dopolední program: (Aula)
                      Jana a Jan Šlachtovi: „Nech se najít"
12.15 - 13.15 Oběd
13.15 - 14.30 Odpolední volno
14.30 - 15.45 Odpolední program: (Aula)
                      Veronika Barátová: „Rodina jako obraz Boha - společenství Osob"
15.45 - 17.30 Práce ve skupinkách
17.30 - 18.30 Mše svatá (Aula)
18.30 - 19.15 Večeře
19.00 - 20.00 Schůze VPS (Aula)
20.00 - 21.30 Divadelní představení: „Alžběta - jedna z nás... "

Neděle, 21. října 2011

07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 10.15 Dopolední program: (Aula)
                      Lenka a Libor Kabátovi: „Rodinné křižovatky"
10.15 - 11.45 Práce ve skupinkách
11.45 - 12.00 Ukončení a společné rozloučení (Aula)
12.00 - 13.00 Oběd

Závazná přihláška

Přihlášku naleznete zde

Přihlášku je možné volně kopírovat nebo se přihlásit e-mailem s uvedením základních údajů uvedených na přihlášce. Na tuto akci není třeba zasílat přihlášku s podpisem.


Platba


V termínu do 15.10.2011 zaplaťte také účastnický poplatek, nejlépe přímým převodem na účet MS: 514048001/5500
KS: 0558
VS: rodné číslo muže (prvních 6 míst)
SS: 413.


Prosíme ty z vás, komu to finanční situace dovolí, abyste uhradili tzv. sponzorskou cenu. Díky Vám se budou moci zúčastnit i páry ve finanční tísni. Budeme vděčni i za jakoukoliv výši sponzorského daru, na který vystavíme potvrzení pro potřebu odečtu základu daně.

Manželský pár 1780,-  (cena sponzorská 2400,-)
Vedoucí pár (VPS) 1510,- (cena sponzorská 2400,-)
Pečovatel nebo dítě - lůžko, plná strava 580,-
Pečovatel nebo dítě - přistýlka, plná strava 420,-
Dítě - lůžko, poloviční strava 500,-
Dítě - přistýlka, poloviční strava 340,-
Dítě do 3 let - se stravou 210,-
Dítě do 3 let - bez stravy 0,-

Pozn.: Přistýlkou se rozumí ubytování na vlastní karimatce apod.
zatížení serveru