YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

Manželská setkání 2012 - Kroměříž

kopírovat odkazdatum akce 1.- 8.7.2012 autor Martin Šmídek, 8.12.2012
Přihlášku zaleznete zde
případně si můžete stáhnout
k vytištění pozvánku v PDF
Datum:     1. – 8. 7. 2012
Místo:       Kroměříž, Arcibiskupské gymnázium (AG), Pilařova 3
                   Internát arcibiskupského gymnázia v romantickém prostředí malebné 
                   historické Kroměříže

MS_leto2012-250.jpg      YMCA Setkání pořádají od roku 1989 týdenní letní kurzy pro manželské páry. Náplní kurzů jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací. Ve skupinkách 3 – 4 párů se zamýšlíme nad tématikou přednášek a problémy našich vztahů. Společně se svojí skupinou nebo samostatně v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se předcházet nebo zvládnout případné partnerské neshody a konflikty. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.
     Obsahem přednášek jsou témata: Krize v manželství, Křesťanské manželství a priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti a romantika, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví z vlastního života. Vedoucí skupinky jsou manželé, kteří se už kurzu zúčastnili a pomáhají ostatním.  Do programu je zařazen kromě společné práce i čas pro odpočinek a sdílení.
     Z důvodu kapacity ubytování a snahy věnovat co nejvíce času svému partnerovi vás prosíme, abyste zvážili účast dětí na kurzu. Pro ty, které přijedou s vámi, je připraven bohatý program různých soutěží, her, zábavy, a katecheze. Po celou dobu vaší účasti na přednáškách a ve skupinkách se o děti postarají mladí pečovatelé, kteří se na práci s dětmi celý rok připravovali. Podle stáří budou děti rozděleny do skupin.
     Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, ve kterém nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu muže a ženy v lásce.

     V případě Vašeho zájmu o kurz Vás prosíme co nejdříve o  zaslání vyplněné a podepsané  přihlášky.  Po obdržení  přihlášky Vám zašleme Pokyny k zaplacení včetně objednávky na stravu a ubytování, a to dle pořadí doručení závazných přihlášek až do naplnění kapacity letního kurzu. Ostatní zájemci budou vedeni jako náhradníci.

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás kontaktujte! Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace na níže uvedené adrese, na kterou zasílejte i Vaše vyplněné přihlášky. S jejich odesíláním neváhejte, kapacita kurzu je omezena.

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Hana Michalcová, Ečerova 10, 635 00 Brno
mobil: 608 422 768
e-mail: michalcova.hana@setkani.org

Podmínka účasti na kurzu:
Společná, dobrovolná účast obou manželů!
Kurz není určen osobám závislým na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, ani osobám zatíženým neukončenou nevěrou, těžkou duševní nemocí či jiným omezením, která neumožňují zapojit se plně do programu. Osoby duševně nemocné se mohou zúčastnit kurzu pouze se souhlasem svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta, v případě nejasnosti po konzultaci s vedením kurzu.
Stravování: Celodenní v jídelně gymnázia – plná penze – tj. 3x denně - snídaně, obědy a večeře. Snídaně jsou formou švédských stolů. Pro děti mladší 12 let je možné objednat porci dětskou. Stravování je zahrnuto v ceně účastnického poplatku..

Ubytování: V Domově mládeže Arcibiskupského gymnázia (AG). Ubytování je internátního typu. K dispozici jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s možností vlastních přistýlek (vlastní lehátko, karimatka). Přistýlky včetně lůžkovin si musíte zajistit sami. Každá rodina má z důvodu omezené kapacity pouze jeden pokoj. Pro malé děti (do 3 let) je možnost bezplatného ubytování ve vlastních postýlkách, ohrádkách. Sociální zařízení (sprchy, WC) je společné na chodbách. Zájemci o jiný typ ubytování si mohou domluvit ubytování v jiných zařízeních.

Děti: budou mít zajištěn svůj vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Pečovatele pro Vaše dítě zajistíme z řad školených mladých dobrovolníků, kteří se o Vaše dítě budou starat bez nároku na odměnu. Prosíme však, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu a rozhodně nebrali ty, kterým působí problémy kolektiv nebo odloučení od rodičů (zejména děti ve věku 2 - 4 let). Pokud nemáte kde umístit takové dítě, doporučujeme vzít si s sebou vlastního pečovatele staršího 18 let, kterého dítě důvěrně zná, a který bude ubytován společně s Vámi nebo s ostatními pečovateli. Vlastního pečovatele uveďte v závazné přihlášce.

Účastnický poplatek: zahrnuje náklady na ubytování, stravu a na program (organizační zajištění kurzu, skripta, poštovné, pronájmy prostor apod., u dětí materiál pro hry, částečná dotace pobytu pečovatelů atd.).

Výše poplatků v této pozvánce je zatím orientační.  V souvislosti se změnou sazby DPH lze ještě očekávat určité navýšení ceny stravy. Tato změna bude následně promítnuta do výše účastnických poplatků a Vám ji oznámíme v Pokynech k zaplacení. 

Účastnický poplatek – MS 2012 (orientační ceny)

                                               cena základní                           cena sponzorská
 Za pár celkem:                                   6700,-                                        8600,-
- ubytování                                            2150,-
- strava                                                 2300,-
- program                                              2250,-

Dítě nad 12 let:
- lůžko, celá porce, program                    3250,-
- vlastní přistýlka, celá porce, program     2630,-

Dítě do 12 let:
- lůžko, dětská porce, program                 2945,-
- vlastní přistýlka, dětská porce, program  2325,-

Kojenci a děti do 3 let:
- bez stravy, příspěvek na pečovatele        1535,-
- dětská strava, příspěvek na pečovatele   2380,-

     Je-li pro Vás zaplacení poplatku v uvedené výši obtížné, doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, zaměstnavatele nebo farní úřad se žádostí o dotaci. Na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku (příspěvku) nebo fakturu adresovanou Vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli.
Pozn.: Pokud by výše poplatku byla jediným důvodem Vaší neúčasti na kurzu MS, kontaktujte nás prosím. Budeme se snažit najít řešení formou slevy a sponzorské dotace od jiných účastníků MS. 

     Zároveň prosíme ty z Vás, komu to finanční situace dovolí, abyste uhradili tzv. SPONZORSKOU CENU. Díky Vám se kurzu MS budou moci zúčastnit i páry ve finanční tísni. Budeme vděčni i za jakoukoliv výši sponzorského daru, na který vystavíme potvrzení pro potřebu odečtu základu daně.
zatížení serveru