YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 75 akcí

Jarní obnova MS 2012

kopírovat odkazdatum akce 23.- 25.3.2012 autor Martin Šmídek, 3.5.2011
Pozvánku si stáhni zde

LK2011_obr2.gifDrazí přátelé, 
srdečně vás zveme na víkendovou „Jarní  obnovu“ , která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2011/2012. Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Je také příležitostí k setkání s přáteli ze skupinky i dalšími, ke vzájemnému sdílení a povzbuzení.  

kdy:             23. – 25. března 2012 
místo:          Kroměříž,
                    Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 2 
příjezd:       23. března do 19.00 hod. 
ukončení:   25. března 13.00 hod. (obědem) 

Program

Pátek,   23.  března 
17.00 - 19.00 Příjezd, registrace 
18.00 - 19.00 Večeře 
19.15 - 20.00 Setkání VPS (Klubovna) 
20.00 - 20.45  Zahájení. Společná modlitba  (Aula) 
21.00 - 22.00  Jdeme společnou cestou  (práce ve skupinkách) 

Sobota,  24.  března 
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple) 
08.00 - 08.45 Snídaně 
08.45 - 10.30 Dopolední program: (Aula) 
                       Mgr. Lída Bartušková: Cesta k dospělosti  
12.15 - 13.15 Oběd 
13.15 - 14.30 Odpolední volno 
14.30 - 15.45 Odpolední program: (Aula) 
                       P. Petr Glogar: Je tu nějak těsno  
15.45 - 17.30 Práce ve skupinkách 
17.30 - 18.30 Mše svatá (P. Pavel Moravec) (Aula) 
18.30 - 19.15 Večeře 
19.00 - 20.00 Schůze VPS (Klubovna) 
20.00 - 21.30 Kolaudace novostavby (slavnostní setkání ve skupinkách) 

Neděle,  25. března 
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple) 
08.00 - 08.45 Snídaně 
08.45 - 10.15 Dopolední program: (Aula) 
                       Jiří a Lenka Tkáčovi: Křížem krážem aneb putování dětí mezi námi  
10.15 - 11.45 Práce ve skupinkách 
11.45 - 12.00 Ukončení a společné rozloučení (Aula)
12.00 - 13.00 Oběd 
..........................................................................................................................................................
Ubytování bude zajištěno podobně jako v létě na AG. Je nutné si přinést vlastní spací pytle nebo přikrývky. Na víkendové akci není možné použít přikrývky a polštáře studentů! 

Strava: 3x denně – obdobně jako v létě. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem. 

Děti není možné, podobně jako na jiné víkendové akce MS, brát s sebou. Hlídání dětí a program pro děti na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele není možné zajistit jiný pokoj, proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky. Platbu za dítě a pečovatele připočítejte k účastnickému poplatku. 

Přihlášky - Absolventům letního kurzu MS 2011 bude rezervováno místo nejdéle do 11.3.2012. Po tomto termínu budou neobsazená místa nabídnuta účastníkům MS minulých ročníků. Pokud jste se v roce 2011 letního kurzu v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu. Vzhledem k velkému zájmu o účast a omezené kapacitě AG pošlete přihlášku co nejdříve. 
Nejlépe elektronicky na adresu michalcova.hana@setkani.org, případně poštou na 
Hana Michalcová, Ečerova 10, 625 00 Brno. 

Těšíme se na setkání s vámi 
za výbor MS Hana Michalcová 

Prosíme všechny VPS, aby přijely v pátek nejpozději do 18.30 hod.

Přihlášku a výši účastnických poplatků si stáhněte zde

Účastnický poplatek zaplaťte do 20.3.2012, a to nejlépe převodem na účet MS: 514048001/5500 
 KS: 0558                          VS: rodné číslo muže                         SS: 411     
zatížení serveru