YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 82 akcí

Manželská setkání 2009 - Kroměříž

kopírovat odkazdatum akce 4.- 11.7.2009 autor Martin Šmídek, 4.2.2009

LK.jpgKurz je zaměřený
na prohloubení vztahů
mezi manžely a v rodině.
Účastnit se mohou manželské páry každého věku.
Je možné s sebou vzít i děti,
pro které je připraven
poutavý prázdninový program.

Kurzů Manželských setkání
se u nás zúčastnilo více než
4 000 manželských párů.
Účast na tomto kurzu
je velkou příležitostí
pro manžele k obnovení
a posílení vzájemné lásky,
k výměně zkušeností
i k duchovnímu povzbuzení.

YMCA Setkání pořádá od roku 1989 týdenní letní kurzy pro manželské páry. Náplní kurzů jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací. Ve skupinkách 3 – 4 párů se zamýšlíme nad tématikou přednášek a problémy našich vztahů. Společně se svojí skupinou nebo samostatně v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se předcházet nebo zvládnout případné partnerské neshody a konflikty. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

Obsahem přednášek jsou témata:

 1. Krize v manželství,
 2. Křesťanské manželství a priority,
 3. Zdravé sebevědomí,
 4. Odpuštění,
 5. Rozdíly mezi mužem a ženou,
 6. Základy komunikace,
 7. Vzájemné porozumění,
 8. Vyjadřování pocitů,
 9. Naplňování potřeb,
 10. Sexualita,
 11. Pozornosti a romantika.

Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví z vlastního života. Vedoucí skupinky jsou manželé, kteří se už kurzu zúčastnili a pomáhají ostatním. Podmínkou přihlášení na kurz je ochota účastníků zúčastnit se celého společného programu.

Do programu je zařazen kromě společné práce i čas pro odpočinek a sdílení.
Z důvodu kapacity ubytování a snahy věnovat co nejvíce času svému partnerovi vás prosíme, abyste zvážili účast dětí na kurzu. Pro ty, které přijedou s vámi, je připraven bohatý program různých soutěží, her, zábavy, a katecheze. Po celou dobu vaší účasti na přednáškách a ve skupinkách se o děti postarají mladí pečovatelé, kteří se na práci s dětmi celý rok připravovali. Podle stáří budou děti rozděleny do skupin.

Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, ve kterém nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu muže a ženy v lásce.

Pozvánka a přihláška ke stažení.

Jak se přihlásit na kurz ?

Tyto informace o místě a podmínkách konání kurzů a jejich ceně a závaznou přihlášku si můžete stáhnout ve formátu Word zde. Pokud se rozhodnete kurzu zúčastnit, stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou ji co nejdříve zašlete, zašleme vám potom další informace.

Pokyny k zaplacení budou rozesílány podle pořadí doručení závazných přihlášek do naplnění kapacity letního kurzu. Ostatní budou vedeni jako náhradníci.

Podmínka účasti: Společná, dobrovolná účast obou manželů. Kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách, pro páry zatížené neukončenou nevěrou nebo jiným omezením, protože by jim neumožňovalo zapojit se plně do programu

Datum a místo konání:
Kroměříž 4. 7. – 11. 7. 2009
Hranice 11. 7 – 18. 7. 2009

Stravování: Celodenní - snídaně, obědy a večeře jsou v ceně účastnického poplatku. Možnost přikoupení občerstvení v bufetu. V Kroměříži je možnost alternativního stravování ve vegetariánské jídelně, která je cca 150 m od objektu AG.

Ubytování
: V objektech středoškolských internátů. V Kroměříži je možnost alternativního komfortního ubytování v penzionu Malý Val v těsné blízkosti objektu AG.

Děti
: budou mít zajištěn svůj vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Přesto vás však prosíme, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu a rozhodně nebrali ty, kterým působí problémy kolektiv, nebo odloučení od rodičů (zejména děti ve věku 2 - 4 let). Pokud nemáte kde umístit takové dítě, doporučujeme vzít si s sebou vlastního pečovatele, kterého dítě důvěrně zná, staršího 18 let, který bude ubytován společně s vámi nebo s ostatními pečovateli. Uveďte vlastního pečovatele v závazné přihlášce.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování, stravu, část režijních nákladů (např. skripta, poštovné, materiál pro hry dětí apod.) a členský příspěvek sdružení YMCA Setkání (200,- Kč rodinné členství) na rok 2009/2010. Ostatní výdaje budeme hradit z dotací a sponzorských darů, které se nám podaří v letošním roce získat. Jedná se o příspěvek na pronájem společenských místností, organizační zajištění kurzu a částečná dotace pobytu pečovatelů a vedoucích dětí. Pečovatelé jsou školení dobrovolníci, kteří se o vaše děti budou starat bez nároku na odměnu.

Poznámky k platbě účastnického poplatku:
Pokud je pro vás zaplacení poplatku obtížné, doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, zaměstnavatele nebo farní úřad se žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit významnou část účastnického poplatku za sebe, případně i celou rodinu. Na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku (příspěvku) nebo fakturu adresovanou vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli.

Jestli se vám nepodaří získat příspěvek a nedostatek financí by byl jediný důvod vaší neúčasti na táboře Manželských setkání – obraťte se na nás, uděláme vše pro to, abyste se ho mohli zúčastnit.

Sponzorské dary:
Děkujeme za váš případný dar, který může umožnit účast i sociálně slabým rodinám. Dar je možné na základě potvrzení organizátora kurzu odečíst od základu daně (daňové úlevy mohou využít jak podnikatelé tak zaměstnanci).
Přejeme vám plnost Božího pokoje, radosti a lásky.

Za YMCA Setkání Petr a Milena Jandovi
Za CPR Ostrava Jan a Ivana Zajíčkovi

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás kontaktujte.
Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy.

Kurz „KROMĚŘÍŽ“:
YMCA Setkání, Ludmila Lněničková, Lánská 14, 568 02 Svitavy,
telefon: 461 535 758, mobil: 777 191 868, e-mail: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz

Kurz „HRANICE“:
Centrum pro rodinu a soc.péči, Ludmila Kaňoková, Kostelní nám.1, 728 02 Ostrava 1,
telefon: 596 116 522/kl.232; 775 644 246; e-mail: cpr@doo.cz, lkanokova@doo.cz

Kurz v Kroměříži

Datum: 4. -  11. 7. 2008
Místo konání: Internát arcibiskupského gymnázia v romantickém prostředí malebné historické Kroměříže.

Příjezd: 4. 7. dopoledne mezi 9.00 -12.00 hod.
Začátek: 4. 7. 2007 ve 12.00 hod. obědem
Ukončení: 11. 7. 2007 do 14.00 hod. obědem

Účastnický poplatek
Dospělá osoba: ubytování AG, strava AG, program ... 2 650,- (tj. za pár 5 300,-)
Děti nad 10 let:
a) ubytování - lůžko, strava - celá porce, příspěvek na program ... 2 650,-
b) ubytování - vlastní přistýlka, strava - celá porce, příspěvek na program... 2 065,-
Děti do 10 let:
c) ubytování - lůžko, strava - dětská porce, příspěvek na program... 2 345,-
d) ubytování - vlastní přistýlka, strava - dětská porce, příspěvek na program.. 1 760,-
Kojenci a děti do 3 let (kočárek nebo vlastní postýlka):
dítě bez stravy, příspěvek na pobyt pečovatele ... 1 100,-
strava - dětská porce, příspěvek na pobyt pečovatele ... 1 945,-

Ubytování: Na internátě arcibiskupského gymnázia (AG) jsou tři a více lůžkové prostorné pokoje s možností vlastních přistýlek. Ložní prádlo bude připraveno na pokojích v počtu Vámi objednaných lůžek (nikoli přistýlek). Pokud budete mít objednané přistýlky, přivezte si na ně vlastní lůžkoviny nebo spací pytle. Pro malé děti (do 3 let) je možnost bezplatného ubytování ve vlastních postýlkách, ohrádkách. Každá rodina má z důvodů omezené kapacity pouze jeden pokoj. Sprchy, koupelny, WC jsou společné.

Nadstandardní ubytování:
V penzionu Malý Val, který je od objektu AG vzdálen cca 200 metrů. V rezervaci máme:
4 dvoulůžkové pokoje - cena 1200,-Kč / 1 noc včetně snídaně
2 apartmá - cena 1400,- Kč/1 noc včetně snídaně /možnost přistýlky/
Ubytování se v tomto případě hradí přímo v penzionu.
Cena za týdenní stravu na AG /oběd, večeře/, příspěvek na program… 2 650,- Kč / pár
Zájemci o tento typ ubytování zasílejte přihlášky co nejdříve, nejpozději však do 15.5.2008. Po tomto termínu Vám již ubytování v penzionu nezajistíme.

Stravování:
a) V jídelně AG celodenně – snídaně formou švédských stolů.
b) Ve vegetariánské jídelně Alma klub, která se nachází vedle zámku, ve dvoře, vchod přímo z náměstí, pod podloubím. Česká bezmasá kuchyně, někdy francouzská. Strava se v tomto případě hradí přímo v jídelně.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Ludmila Lněničková
YMCA Setkání
Lánská 14, 568 02 Svitavy
telefon: tel:461 535 758, mob. 777 191 868
e-mail.Ludmila.Lnenickova@seznam.cz

Po obdržení Vaší přihlášky Vám obratem zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a podrobnější informace o cenách a způsobu platby.

Informace pro rodiče:

Pokud berete s sebou děti, uveďte v přihlášce do poznámky vše důležité o Vašich dětech, abychom mohli zajistit vhodného pečovatele.
Program na MS je připravený pro všechny děti a mládež mladší 17 let.
Pokud Vaše dítě dovršilo 17 let a má zájem účastnit se MS jako pečovatel, ať se obrátí na Lucii a Dominika Grůzovi - email: dgruza@centrum.cz, mobil: 736 529 216 - přihlášku pečovatelů rádi zašlou všem zájemcům.

Pokud si zajistíte pro hlídání Vašeho dítěte osobního pečovatele, doporučujeme, aby byl plnoletý. Má již plnou právní odpovědnost, může být ubytován s ostatními pečovateli a také se účastnit jejich programu. V případě, že je mladší 17 let, bude ubytován s rodiči /pokud jsou na kurzu přítomni/ nebo s rodiči dítěte, o které se stará. Právní odpovědnost po celou dobu trvání kurzu přebírají za neplnoletého osobního pečovatele vlastní rodiče nebo rodiče dítěte, které osobní pečovatel hlídá. Prosíme, aby i osobní pečovatel poslal před kurzem svou vlastní přihlášku pečovatele, kterou získá na adrese dgruza@centrum.cz.
Pečovatelé od 17 let jsou zváni na jarní setkání, kde mají možnost poznat tým pečovatelů MS, seznámit se s ostatními a dozvědět se víc o pečování.

Přihlášky pečovatelů vyřizuje Honza David,
email: honza.david@seznam.cz, adresa: Terronská 50, Praha 6 16000
Hlavní pečovatelé MS 2008 v Kroměříži jsou: Dominik a Lucie Grůzovi,
email: dgruza@centrum.cz, mobil 736 529 216.

Další kurzy se stejným obsahem se konají:

Kroměříž,  4.- 11.7.2009, pořádá YMCA Setkání
Přihlášky a bližší informace:  www.setkani.org, nebo
Ludmila Lněničková, Lánská 14, 568 02 Svitavy;
telefon: 461 535 758, mobil: 777 191 868;
e-mail: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz 

Vysoké Mýto, 4.-11.7.2009, pořádá Genea – sdružení pro rodinu
Přihlášky a bližší informace:  www.genea-spr.cz, nebo
Tomáš a Andrea Láskovi, Bosonožská 17, 625 00  Brno; 
mobil: 725 527 228, 777 344 468; e-mail: tomaslasko@gmail.com

Čenkovice, 12.-19.7.2009, pořádá Církev adventistů sedmého dne
Přihlášky a bližší informace: ms.ceskesdruzeni.cz, nebo
Jan Ejem, M. Majerové 86, 541 01 Trutnov;
telefon: 494 947 329, mobil: 739 345 676; e-mail: j.ejem[at]seznam.cz

Hranice, 11.-18.7.2009, pořádá Centrum pro rodinu a soc.péči o.s.
Přihlášky a bližší informace: www.prorodiny.cz, nebo
Ludmila Kaňoková , CPRSP Ostrava, Kostelní 1, 728 02 Ostrava 1; 
telefon: 596 116 522/kl.232, mobil: 775 644 246; 
e-mail: lkanokova@doo.cz, cpr@doo.cz 

Litomyšl,  18.-25.7.2009, pořádá Centrum pro rodinu o.s.
Přihlášky a bližší informace: www.centrumprorodinu.cz, nebo
Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3; 
telefon: 417 852 315, mobil: 731 158 924; 
e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz 

Třešť u Telče, 15.-23.8.2009, pořádá YMCA Živá rodina
Přihlášky a bližší informace: www.zr.ymca.cz , nebo 
YMCA-Živá rodina, Hana Pištorová,  Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1;  
telefon: 224 872 421, mobil: 606 745 048; 
e-mail: hana.pistorova@familia.cz
zatížení serveru