YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 48 akcí

Setkání starších VPS

kopírovat odkazdatum akce 19.- 21.11.2004 autor , 14.11.2004

svicky.jpgMilí přátelé,

srdečně Vás zveme opět po roce na setkání starších VPS-ek.

Víme jak je těžké sloužit a pomáhat druhým, když tak často potřebujeme ještě pomoc nebo povzbuzení my samotní. Právě proto je toto víkendové setkání určené jenom nám VPS-kám, abychom načerpali novou sílu, radost nebo moudrost, podle toho co potřebujeme a dokážeme si navzájem předat.

Velmi si vážíme vaší práce a služby pro druhé, bez které by Manželská setkání nemohla být a mnoho manželských párů by nikdy nedostalo příležitost ke změně a růstu jako kdysi my. Nelze však jenom dávat, je potřeba si z času na čas také odpočinout a načerpat. Přijeďte a přijměte tento víkend jako příležitost pro vaši osobní obnovu a povzbuzení.

Pokud jste ještě na "starších VPS" nebyli - zkuste nasát atmosféru těch loňských.

I letos je připravený pestrý a zajímavý program, ve kterém bude prostor jak pro modlitbu, ztišení, vzájemné sdílení a výměnu zkušeností tak i pro odpočinek, neformální přátelské rozhovory a nebude chybět ani oblíbený sobotní „galavečer“, tentokrát na téma: „Svět je malý“. Jeho přípravu si vzali na starost přátelé z Frenštátského kurzu, naproti tomu nedělní bohoslužbu slova a slavnost připravují Severočeši. Spoluúčastí jednotlivých kurzů na přípravě programu chceme obnovit a posílit původní smysl této akce: setkávání VPS/ PPS ze všech kurzů Manželských setkání. Je to nádherná příležitost k setkání s přáteli, s kterými nás spojuje podobná zkušenost i služba. Věřím, že se i letos budeme moct setkat s přáteli z různých kurzů MS od severních Čech až po Slovensko.

Nenechte si to všechno ujít a určitě přijeďte.

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme plnost Boží blízkosti ve vašich srdcích i rodinách Miloš a Gita Vyleťalovi

Ubytování: je zajištěno na Arcibiskupském gymnáziu. Je nutné si přinést vlastní spacák nebo deky, protože není možné použít lůžkoviny studentů!

Strava: celodenní, 3x denně. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem. Pokud si někdo stravu nebo některá jídla nepřeje, uveďte to v závazné přihlášce.

Děti: podobně jako na jiné víkendové akce MS, není vhodné brát sebou. Výjimku tvoří kojenci, ale také děti pro které nemáte hlídání doma. Je však potřebné si zajistit svého pečovatele a uhradit účastnický poplatek. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky. Platbu za pečovatele nebo dítě, které bude mít stravu připočítejte k účastnickému poplatku.

Účastnický poplatek: 400,- Kč osoba/víkend t.j. 800,- Kč za pár

(Pokrývá náklady na stravu a částečně ubytování, ostatní výdaje hradíme z dotace YMCA a sponzorských darů. Pokud by však i tato cena byla pro vás hlavním důvodem neúčasti je možné požádat o slevu. Na druhou stranu uvítáme sponzorské dary v jakékoliv výši podle vašich možností.)

Přihlášky: posílejte co nejdříve na adresu: e-mail: ymca@setkani.org nebo poštou : M+G Vyleťalovi, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, tel.: 554 613 234;

Těšíme se moc na setkání s Vámi
Miloš a Gita Vyleťalovi

P R O G R A M

P á t e k , 19.11.2004:
17.00-19.00 Příjezd, registrace
18.00-19.00 Večeře
19.15-20.00 Setkání vedoucích skupin (Aula)
20.00-21.00 Zahájení. Společná modlitba (Aula)
21.00-22.30 Setkání ve skupinách (Učebny)
S o b o t a, 20.11.2004
07.30-08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00-08.45 Snídaně
08.45-09.30 Dopolední program: Nebojte se! Radujte se! (Aula)
09.30-12.00 Osobní ztišení a zamyšlení ve skupinkách (Učeb.)
(Příležitost věnovat se jenom sobě a svým potřebám, probrat věci na které jinak není čas a současně přijmout povzbuzení a modlitební podporu od přátel)
12.00-13.00 Oběd
13.00-14.30 Odpolední volno
14.45-16.00 Odpolední program: Jak řešit situace, které nás zaskočí? (Aula)
16.00-16.30 Přestávka, kafe, neformální pokec...
16.30-18.30 Práce ve skupinkách - sdílení zkušeností VPS
19.30-00.00 Svět je malý! - aneb Setkání národů světa… Společný gala večer s večeří (Aula)
N e d ě l e, 21.11.2004
08.00-08.45 Snídaně
09.00-10.30 Dopolední program: Slavnost setkání s Králem... (Aula)
10.30-11.00 Přestávka, kafe (Chodba)
11.00-12.00 Mše sv. (Kaple )
12.00-13.00 Oběd

Na sobotu si (pokud máte) přineste brožuru: „Metodika vedení skupin, modelové páry a situace na MS“.
Pro ty co nemají bude k dispozici.
Na neděli si chlapi přineste bubny (chrastítka) a ženy šátky.

Drazí přátelé, a ještě něco…

… jak už bývá tradicí posledních let, setkání starších VPS-ek není jen pracovní a duchovní, ale také odpočinkové a zábavné. Tomu je určen sobotní večer - je pokaždé laděn trochu jinak a trochu stylově. Měli jsme už gala večer ve stylu 20.let a rytmu swingu, country večer, večer pravého a nefalšovaného folklóru, Ples v Opeře, Myslivecký bál, Mejdan hippies, Námořnický bál a loni jsme byli doslova jako v pohádce. Všechny byly krásné a je na nás (a na vás), aby ten letošní byl stejně krásný.

Název letošního večera je Svět je malý a půjde o akci která bude něčím mezi Valným shromážděním OSN, Hrami bez hranic a Světovým festivalem mládeže a studentstva . Pro leckoho z nás je náročné cestovat do cizích zemí a poznávat jejich obyvatele. Nyní budeme mít možnost zažít takovéto setkání národů na malém prostoru v centru Kroměříže. Jak pestré a poutavé bude toto poznávání, záleží na každém z vás. Vyberte si národ nebo zemi, jež je vám sympatická, nebo vás něčím zaujala a oblečením, chováním, temperamentem a rozličnými pomůckami se pokuste vzít na sebe podobu příslušníka tothoto etnika. Může jít jak o člověka z prostého lidu, tak státníka, sportovce, či vladaře, případně diktátora. Abychom však pokryli skutečně celý svět, prosíme vás o jisté regionální omezení vašeho výběru dle následující tabulky:

účastníci s počátečním písmenem příjmení světadíl
A - I Evropa J - L Asie M - P Afrika R - U Amerika V - Z Austrálie

Pokud však bytostně toužíte být příslušníkem národa, který se nachází v jiném světadíle, než je vám určen, považujte toto omezení za nepodstatné. Chceme se jen vyhnout situaci, kdy budeme všichni Češi...

A ještě dvě prosby k tomuto večeru: přineste za každý pár :

  1. Alespoň jeden vtip, který souvisí s tématem večera. Napsaný na papírku, podepsaný vaším jménem. Bude zařazen do soutěže „Světový vtip 2004"
  2. Jednoduchou výzdobu na váš stůl - vlaječku vaší země (aspoň formát A5) a něco, co výstižně vaši zem reprezentuje. Nápaditosti se meze nekladou...

Pokud vás napadnou stylové vtipy, písničky, příběhy, či budete ochotni prezentovat váš region - prostě něco, co by tam nemělo chybět, zavolejte nebo pište:

Petr a Hanka Ptáčníkovi, 596 663 150, 732 147 533, 721 656 934, ptacnik@taxnet.cz, kteří letos program připravují společně s dalšími dobrovolníky

pár vzpomínek objektivem

autor Martin Šmídek, 23.11.2004
zatížení serveru