YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 48 akcí

Brno - pravidelné setkání

kopírovat odkazdatum akce 20.9.2004 autor Zdeněk Michalec, 15.9.2004

Zápis ze setkání chlapů v Brně

Datum a místo: 20.9.2004 setkání v Kníničkách u Scavinů

Přítomni: Mirek Benešovský, Jirka Buček, P. Pavel Fatěna, Radek Házy, Pavel Chvíla, Luboš Imramovský, Ivan Hudec, Marek Javora, Libor Kabát, Zdeněk Loučka, Zdeněk Michalec, Ota Sey Palát, Roberto Scavino, Petr Schnirch, Martin Šmídek, Franta Švestka

 

obr1.jpg
První poprázdninové setkání brněnských chlapů bylo výjimečné. Poprvé se sešli čerstvě iniciovaní Brňáci, stále ještě plní dojmů, s kamarády, kterým to tentokrát na iniciaci buď nevyšlo, nebo se jim z různých důvodů prostě nechtělo.

Nové bylo i místo setkání. Přijali jsme Robertovo pozvání ke „kolaudaci“ jejich nového domu v Kníničkách. Prostředí bylo velmi příjemné a nabídka lahodných krmí odpovídala důstojnosti okamžiku. Důvodem k radosti bylo i to, že jsme mezi sebou zase mohli přivítat nové kamarády.

obr2.jpg
Úvodní modlitba se mi moc líbila. Je dobré, že máme místo, kde můžeme být bez obav otevření a cítíme, že se svými starostmi a problémy nejsme sami.

Hlavním bodem setkání bylo společné hledání náplně a formy našeho setkávání v novém školním roce. Zazněla spousta názorů a připomínek a vypadá to, že ledacos ještě bude muset uzrát. V hrubých rysech jsme se ale shodli na následujícím:

obr3.jpg
Setkávat se budeme stejně jako v loňském roce, jednou za 14 dní v pondělí. Každé druhé setkání by mělo být spíš vzdělávací. Probírat budeme novou knihu R. Rohra „Naděje proti temnotám“. Nepůjde o nějaké souvislé studium. Ten, kdo si vezme organizaci večera na starost, nabídne a připraví úryvek z knihy, který ho zaujal. Zbývající setkání by měla mít co nejpestřejší náplň. Buď témata „ze života“, která si někdo z chlapů nabídne ostatním (výchova dětí, partnerské vztahy, náš duchovní život, povolání, společná modlitba, …), nebo cokoliv jiného (přednáška V. Vacka, kuželky, grilování, …). I místa setkání by se měla více střídat (Cejl, skautská klubovna v Bystrci, příbytky ochotných kamarádů, …).

obr4.jpg
Pravidelná setkání by měla přinášet řád do našeho společného života, ale nemělo by zůstat jen u nich. Snad se nám aspoň občas podaří setkávat i v menších skupinkách, kde je nejvíc prostoru pro vzájemné sdílení.

Asi by se dalo o tomto setkání napsat daleko více. Rád ale nechám nějaký prostor ostatním účastníkům. O užitečnosti zápisů totiž celkem nikdo nepochybuje. Zaznělo více hlasů, že pokud se na webu objeví aspoň kostra zápisu, další chlapi už něco přidají. To jsem tedy zvědav!

Připojuji i omezenou fotodokumentaci. Baterie ve foťáku došly v nejnevhodnějším okamžiku.

Zapsal Zdenek Michalec

kopírovat odkazautor Ota Palat, 4.10.2004
Setkání bylo skvělé!
zatížení serveru