YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 48 akcí

Mimořádné výjezdní zasedání

kopírovat odkazdatum akce 19.7.2004 autor Zdeněk Michalec, 16.7.2004
Chlapi,
svolávám mimořádné výjezdní zasedání na pondělí 19.7.2004 v 19:00 hod. Místem setkání je jako před rokem restaurace A3 v nákupním středisku MAX (dříve Akát) v Brně-Bystrci. Přístup je od zastávky tramvají č. 1 a 3 Kubíčkova (první za Bystrc-přístaviště). Hospoda je na vzdálenější straně objektu, směrem k přehradě. V případě ztráty orientace raději volejte zavčas o pomoc na můj mobil 724 205 809. Lesy v okolí jsou hluboké a mohli byste se vynořit až někde u Tišnova. Budeme sedět na terase, jen v případě deště se přesuneme dovnitř. Zvláště odolní jedinci mohou podobně jako vloni pokračovat v nedalekém baru Tanika, který nabízí 150 druhů koktajlů. Dodnes na to mnozí se slzou v oku vzpomínají. Na programu je povídání o všem možném, pití piva, pojídání topinek atd. Auta proto raději nechte doma.
Těší se na vás Zdenek Michalec

P.S. Přidávám odkaz na mapu, protože vím, že správný chlap se v mapách orientuje a zároveň se nikdy neptá. http://www.mapy.cz/handler.py?action=zoom&newZoom=7&mapWidth=552&mapHeight=420&zoom=0&lon=59463748&lat=177195872&highlight=pnt=610515_-5453141_select

kopírovat odkazautor Zdeněk Michalec, 23.7.2004

Zápis ze setkání chlapů v Brně

Datum a místo: 19.7.2004 Výjezdní zasedání v Bystrci

Přítomni: Mirek Benešovský, Zdeněk Loučka, Zdeněk Michalec, Roberto Scavino, Petr Schnirch, Martin Šmídek, Franta Švestka

Když jsem čtvrt hodiny po proponovaném začátku setkání seděl sám samojediný na terase restaurace A3, uvažoval jsem, že využiji nabídky své ženy, která mi před odchodem řekla: „Pokud by nikdo nepřišel, zavolej a já si přijdu dát pivo s tebou.“ Pak se však ukázalo, že jsem byl, jako už mnohokrát předtím, malověrný. Jako první se přihlásil Jirka Bůček, byť pouze s mobilní omluvou, podloženou zdravotní indispozicí. Pak v rychlém sledu následovali jednotliví opozdilci. Budiž jim ke cti, že nikdo neopisoval a každý měl připravenou nějakou pěknou omluvu. Zvítězil Roberto s nervem trhaným zaživa ze čtyřky (vpravo nahoře?), následován prasklou záchodovou mísou Martina Šmídka. Nutno podotknout, že čím kdo přišel později, tím měl lepší vysvětlení. Asi proto, že na přípravu měl více času.

Program večera nebyl pozdními příchody nijak vážně narušen. K vrcholům patřilo pečené koleno a žebra. Kvalita piva byla odpovídající a diskuse velmi různorodá. Protože jsme díky době prázdnin nebyli zatíženi odpovědností za duchovní hloubku naší konverzace, mohli jsme se projevit ve své pravé podobě. Vyvrcholením vzpomínek z dob našeho raného mládí byly samozřejmě hrdinské příběhy ze služby ve zbrani.

V průběhu večera jsme byli přítelem Benem opakovaně vyzýváni k návštěvě blízkého baru Tanika. Před rokem byl totiž coby řidič ochuzen o konzumaci některého z nabízených 120 koktajlů a toto trauma stále ještě intenzivně prožíval. Protože ho máme rádi, vyhověli jsme mu. Je pravda, že jsme se až tak nemuseli přemáhat. Poté, co o půl dvanácté část skupiny odjela autem řízeným Benovou ženou, s Robertem jsme v Tanice pokračovali v diskusi a v konzumaci. Nedlouho po půlnoci nás vyrušil personál zdvořilou, leč nesmlouvavou prosbou, abychom opustili prostory baru, protože zavírají. Připadal jsem si jako v Anglii. Mužské přátelství se však nedá takovou překážkou narušit a tak naše povídání pokračovalo pod širým nebem. Jako obvykle se potvrdilo, že pokud má být sdílení opravdu důvěrné, chce to čas a co nejmíň lidí. Dva jsou ten ideální počet.

Rána jsem se trochu obával. Naštěstí se potvrdila má dlouholetá zkušenost, že pokud jsou nápoje kvalitní, mohou se míchat v libovolném pořadí a množství.

Mrzí mě, že jsem nemohl pořídit aktuální fotodokumentaci průběhu večera. Dospívající synové si totiž půjčují nejen kravaty, ale i foťáky. Připojuji tedy alespoň záběry z loňského setkání. Tváře jsou stejné, pouze pokrmy doznaly změn.

Zapsal Zdenek Michalec

autor Zdeněk Michalec, 23.7.2004

Pokus

autor Roberto Scavino, 4.10.2004
zatížení serveru