YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 48 akcí

V.Vacek: Ježíš nás učí modlit se III.

kopírovat odkazdatum akce 31.5.2004 autor Martin Šmídek, 24.4.2004
Chlapi z Brna (pod záštitou YMCA Setkání) pořádali cyklus přednášek Václava Vacka, faráře letohradského

Ježíš nás učí modlit se

poslední díl jsme v Brně-Bohunicích slyšeli v pondělí 31. května

Za domácí úlohu jsme dostali:

  1. proč se pod křížem zachovaly lépe ženy než muži
  2. zjistit kde se stala chyba, když se Ježíš ztratil rodičům na pouti
  3. naučit se modlitbu Šéma Izrael [Dt 6,4-6]
    • "Slyš [Šémá], Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci."

... a nevím, jestli někdo zachytil správné odpovědi na první a druhou otázku? Prostor na diskusi je připraven.

Zvukové záznamy předchozích přednášek naleznete pod záložkou reportáže, fotky v poznámkách k prvnímu a druhému dílu přednášky. Zde si můžete poslechnout zvukový záznam Ježíš nás učí modlit se III. 23MB (a kvalitnější 62MB)

Foto z třetí přednášky

autor Ivan Hudec, 31.5.2004
zatížení serveru