YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 80 akcí

Dvě cesty s jedním cílem

kopírovat odkazdatum akce 14.6.2004 autor Martin Šmídek, 8.6.2004

Václav Vacek v posledním dílu přednášky o modlitbě mluvil hodně o Janu Křtiteli. Přednášku si ostatně můžete poslechnout v reportážích nebo se tam alespoň podívat na Ivanovy fotky (dík). 

Vzpoměl jsem si přitom, jak jsme se před dvěma roky probírali čtvrtou kapitolou knihy Richarda Rohra Cesta divokého muže. Uvažovali jsme tehdy nad místem, na kterém jsme se tehdy nacházeli. Vzhledem k tomu, že se jedná o cestu, po které stále jdeme (nebo po které jde život po nás :-) bude zajímavé se zastavit a říct si co platí teď:

  1. O čem ke mně mluví Jan, miláček Páně?
  2. Co mi říká Jan Křtitel? 
  3. Na které části cesty jsem?

Možná to máte v životě úplně jinak. Ale možná ne?
Pro inspiraci přikládám pár citací ze zmíněné kapitoly:

Běžný muž je vždy mužný, jasný a přímý. Není na něm nic zženštilého. Ostatní muži ho respektují pro jeho sílu, zdatnost a úspěch. Je nezávislý a sebejistý, inteligentní a znalý, vynalézavý a schopný. Jestliže je potřeba něco udělat, on to udělá. Nikdy nedopustí, aby mu jeho emoce nebo city druhých zhatily plány.

Pokud se chceme duchovně rozvíjet, musíme se z tohoto bodu začít přesouvat někam jinam. Typ běžného muže je pouze začátek duchovní cesty.

První posun na cestě je směrem k ženskosti. Pro většinu z nás začíná duchovní cesta směrem k ženskosti skrze vztahy se ženami. Když se postupně učíme navazovat vztahy se ženami v našich životech – s matkami, babičkami, sestrami a ostatními příbuznými ženami, s partnerkami a konečně s manželkami – zjišťujeme, že obývají úplně jiný prostor než běžný muž.

Kulturní stereotyp muže, který zůstává uzamčen v ženském prostoru své osobnosti, je reprezentován vzorem slabocha, sentimentální bačkory, zženštělého muže. Tento stereotyp budeme nazývat povrchní žena.

Při hledání biblického obrazu této druhé etapy, to jest cesty k opravdovému muži, jak jsme jej nazvali, jsem se nakonec rozhodl pro cestu Jana Křtitele. V evangeliích je Jan Křtitel znázorněn jako přesný opak Jana, nejmilejšího učedníka. Je to divoch, který žije sám na okraji pouště, chodí v hrubém šatu a jí syrovou potravu. Ví všechno o lidské hříšnosti, takže ty, kteří jsou ochotni vyznat se ze svých hříchů, povolává Jan ke křtu, a ty, kdo nejsou ochotni dát se na pokání, nazývá pokrytci, lháři a plemenem zmijí. Jan se s nikým nemazlí. Není tu proto, aby si hrál na dobrosrdečného chlapíka.

Celý text 4. kapitoly najdete v www.chlapi.cz/rohr/DM/04.htm

Sejdeme se na Cejlu v obvyklých 19:30

zatížení serveru