YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 48 akcí

Víkend pro přednášející

kopírovat odkazdatum akce 28.- 30.5.2004 autor Miloš Vyleťal, 4.5.2004
 
Drazí přátelé,
 
blíží se termíny konání letních kurzů a také stoupá teplota na teploměru nových i starých přednášejících a VPSek, protože - řekněme si upřímně - kdo by se nebál ?! Ale je také známou pravdou, že strach se nejlépe překonává v tlupě a za hlasitého bojového pokřiku "Hurááá!!!", zveme vás na setkání lektorů a VPS za účelem - překonávání strachu a obav ze služby na Manželských setkáních.
 
Budeme tak mít příležitost navzájem se povzbudit, poradit si a s Boží pomocí a milosti se tak lépe připravit na to, co nás v létě čeká. Věřím, že to bude požehnaný čas také pro lepší vzájemné poznání, společné prožití radostných chvil s přáteli i duchovní posilu a obnovu, kterou všichni tak potřebujeme.Společný víkend lektorů a VPS-ek se uskuteční letos opět v nádherném prostředí nově zrekonstruovaného kláštera bratří Paulánů ve Vranově u Brna. Je zde zajištěno příjemné ubytování, přednášková místnost, kaple a v těsné blízkosti poutní kostel, společná celodenní strava, krásný parčík k procházkám i posezení s ná
dherným okolím.
 
Kdy: 28.- 30. května 2004
Kde: Klášter Paulánů, 664 32 Vranov (u Brna) 7, 541 239 264
 
Strava: zajištěna celodenní
Přihlášení - na tuto skvělou akci!
Prosím neopomeňte a urychleně tak učiňte.
Nejlépe mailem: vyletal@pvtnet.cz nebo telefonicky: 554 613 234, 605 883 816. Můžete však poslat jednoduše korespondenční lístek. Uveďte zda přijedete na celý víkend a zda si objednáváte stravu.
Poplatek:
Pokud by však nebylo ve vašich možnostech uhradit tuto částku
 
Hlavními tématy a náplní víkendu bude opět:
900,- Kč na pár (dalších 450,- Kč je dotováno)poskytneme vám slevu. Můžete platit na místě u příjmu nebo převodem na účet YMCA Setkání: 514048001/2400 VS: uveďte RČ muže; KS: 0558 a Specifický symbol: 13
- modlitba,
především naše vlastní duchovní povzbuzení, společná modlitba i možnost osobního ztišení, adorace, mše svatá, svátost smíření, vigilie seslání Ducha Svatého…
- duchovní formace,
duchovní zamyšlení určené těm, kteří slouží druhým, přestože mají dost problémů sami se sebou…
-
přednášky,ječná zkušenost pro každého z nás. Bude také možnost doladit použití pomůcek, materiálů, písniček do přednášky. K dispozici budou i starší materiály…
-
společné zamyšlení nad Manželskými setkáními, co je nového a jak dál, aby byly stále lepší a hlavně pokud možno pro všechny. Budeme se těšit z vašich podnětů, nápadů a rad. Zkuste se zamyslet již předem.
přednášející a přednášení – řekneme si vše důležité k přípravě a přednášení, zvlášť cenná je výměna zkušeností těch co to už zkusili. Připravte si alespoň základní osnovu vaší přednášky, o čem budete mluvit, na co se zaměříte, bude také příležitost odkonzultovat nejasnosti, poradit se se zkušenějšími apod. Ke každé přednášce a přednášejícímu páru bude krátká diskuse. Nové páry, které ještě nepřednášely budou mít možnost zkusit si část své přednášky "na ostro" v kruhu přátel. Nebojte se toho. Bude to bá

Program

Pátek, 28.května 2004
17.00 - 19.00 příjezd, registrace
19.00 - 19.30 večeře
20.00 - 21.30 Jděte do celého světa (Mt 28,19-20), společné zamyšlení, modlitba
21.30 - Volné povídání o tom co nás zajímá, co nového, jak se nám vede
Sobota, 29.května 2004
8.00 - 8.30 snídaně
8.45 - 9.00 Modlitba, zpěv
9.00 - 10.00 P. Martin Hobza: Přednáška, duchovní zamyšlení10.00 - 10.30 Osobní zamyšlení nad tématem přednášky, modlitba
10.30 -10.45 Přestávka, kafe
10.45 – 12.00 Skupinky
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 14.00 volno
14.00 - 15.30 Povolání ke svědectví a službě
(proč a jak přednášet, zkušenosti přednášejících…)
15.30 -16.00 Přestávka, kafe
16.00 -18.00 Přednášky a přednášející *04
(krátké vystoupení přednášejících párů, praktická diskuse k jednotlivým tématům…)
18.30 - 19.00 večeře
20.00 - 23.00 Vigilie seslání Ducha Svatého; společná modlitba v poutním kostele
23.00 - Hostina Agapé...
Neděle, 30.května 2004
8.00 - 9.00 mše sv.
9.00 - 9.30 snídaně10.00- 12.00 Manželská setkání 2004 – jak předcházet únavě, nové nápady a podněty
12.00 - 13.00 oběd, ukončení

 

zatížení serveru