YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 9 akcí

Výroční zpráva 2001

kopírovat odkazdatum akce 31.12.2001 autor , 31.12.2001

Výroční zpráva o činnosti brněnských chlapů za rok 2001 (koncept)

Úvod

Setkání chlapů jako taková se konala již v době našeho chlapsko-prenatálního i předprenatálního chlapského života. V té době (před rokem 2001) se už scházeli naši pražští spoluchlapi, a jak jsme se dověděli od otce Richarda Rohra, v Evropě se chlapi scházeli už v minulém století v Německu, Švýcarsku, Maďarsku, Rakousku a možná i jinde.

Pro nás, brněnské chlapy, lze za den založení oprávněně pokládat právě 1.březen 2001, kdy se sešli v restauraci Starý dvůr chlapi J. Brothánek, P. Janda, Z. Michalec, M. Šmídek. Oni se sice v zápisu označují za Přípravný výbor, ale myslím, že budoucnost může ukázat pro ně lepší označení, a to jako S.Ch.-Z.B.S.Ch. (spoluchlapi - zakladatelé brněnských setkání chlapů), případně bratři zakladatelé.

Zpráva o činnosti

Tuto zprávu jsem zpracoval na základě adresné výzvy Našeho šéfa Zdeňka Michalce. Učinil tak v zápisu ze setkání 7.ledna 2002 u Šmídků (označení “Náš šéf” vyplyne z další části této Zprávy). Provedl jsem lehký rozbor zápisů z jednotlivých setkání, oživil vzpomínky a předkládám tento koncept Zprávy:

 1. Zápisem je doloženo celkem 16 setkání chlapů v Brně v roce 2001, z toho
  • jedno setkání ustavující (1.března 2001) ;
  • jedno setkání mimořádně dobrovolné (11.července 2001);
   Další mimořádné konce-prázdninové setkání, ač byla snaha je uskutečnit v přírodě v okolí brněnské přehrady, a to dokonce iniciativou našich dvou spoluchlapů, se neuskutečnilo pro značnou prázdninovou rozptýlenost ostatních chlapů.
  • ostatních 14 setkání považujeme v plném slova smyslu za řádná setkání s programem, který se většinou příliš neodchýlil od plánovaného;
 2. Jedno setkání z řádných setkání lze považovat v plném slova smyslu za výjezdní, neboť se konalo na neutrální půdě v Orlovně Telnice.
 3. Několik setkání považujeme za rozšířená, a to o účast hostů (26.června , 22.října , 17.prosince )
 4. Konala se i další setkání, mimořádná, která však považujeme v plném slova smyslu za rozšířená výjezdní, neboť
  1. nekonala se na území města Brna a přidruženého okolí,
  2. účast vždy přesáhla 30 chlapů,
  3. vždy na nich byli chlapi z několika měst ČR, v jednom případě rozsah setkání překročil i rámec Evropy, setkání bylo vpravdě celosvětové.
 5. Uskutečnilo se jedno řádné setkání doplněné sportovním programem - trénink kuželkářského sportu - 3.prosince 2001.
 6. Za výhodná setkání z hlediska použitelnosti bubnů považujeme setkání uskutečněná na chatách a v zahradních domcích účastníků (bylo jich celkem 5), případně jako výjezdní. Měli bychom promyslet možnost rozšíření týmu hostitelů setkání.

Vyhodnocení účasti jednotlivých brněnských spoluchlapů na setkáních

 1. Základní (dočasné) pravidlo pro vyhodnocení účasti na setkáních chlapů v Brně:
  Účast na mimořádných dobrovolných a rozšířených výjezdních zasedáních se do celkové statistiky započítává jen bratrům zakladatelům, a to pro jejich zásluhy, tedy za účast na ustavující schůzi. Toto zvýhodňující pravidlo pro bratry zakladatele však platí jen pro rok 2001.
 2. Většinou považujeme svoji přítomnost na setkání chlapů za velmi prospěšnou pro sebe. Proto neúčast na setkání považujeme většinou za omluvenou. Vždyť mnozí z nás musí doma manželce alespoň někdy vypomoci u našich dětí, když se nám tak často nedaří jí pomoci v jiné dny. Některým v pravidelné účasti brání i jiné činnosti - pracovní zaneprázdnění, pravidelné služby, pravidelné zkoušky sborů, apod. Někdy nám v účasti zabránila nemoc naše nebo našich nejbližších.
  Přesto by se ale přece jen někteří mohli zamyslet nad frekvencí své přítomnosti na setkáních.
 3. Vyhodnocení nejčastějšího účastníka setkání chlapů podle mého názoru naprosto oprávněně obsahuje i určitý “protimluv” - 18 účastí ze 14 možných. Jedná se o Zdeňka Michalce, iniciátora a bratra zakladatele - jemu i ostatní bratrům zakladatelům účast na mimořádných setkáních započítávám podle Základního dočasného pravidla jako bonifikace.
  Nicméně i tohoto spoluchlapa je za co napomenout: na celkem 2 setkáních neabsolvoval závěrečný pokec spojený s obvyklým kouřením dýmek a dojídáním připraveného občerstvení (závěrečného agape).
 4. Ostatní údaje a statistické informace a průměry jsou patrné z tabulky, která je nedílnou součástí této Zprávy.
 5. Nebylo vypracováno grafické vyjádření účasti jednotlivých spoluchlapů na našich setkáních, neboť při uplatňování Základního dočasného pravidla by vzhledem v bonifikačním bodům byl graf zkreslený a neobjektivní, i když jinak jistě zcela přehledný.
 6. Účast kněží na setkáních:
  Byli zváni, ale nakonec jejich pracovní vytíženost jim v účasti zabránila. (až na prvním setkání v roce 2002 jsme mohli přivítat jednoho chlapa faráře).

  Další statistické údaje (které nebylo možno zahrnout do presenční tabulky):

 7. Pořadí oblíbenosti nápojů konzumovaných na setkáních (hodnoceno podle zkonzumovaného množství):
  1. pivo 10°,
  2. nealkoholické nápoje - limonády
  3. burčák
  4. víno červené
  5. víno bílé
  6. nealkoholické nápoje - nealkoholické pivo
  7. slivovice
 8. Použití dýmek (konzumace doutníků a cigaret zpracovatel pro osobní antipatie k těmto kuřáckým výrobkům nepodchytil, aniž však tímto chce zavdat u těchto kuřáků příčinu ke vzniku pocitu diskriminace) :
  1. dýmky mělo maximálně 6 osob, z toho 2 hosté,
  2. dýmky nemělo minimálně 0 osob (stalo se na jednom řádném a jednom mimořádně dobrovolném setkání)
 9. 9. Použití bubnů - datuje se až od měsíce října 2001 (nezapočítávají se rozšířená výjezdní setkání a bubny hostů):
  1. maximálně 4 bubny
  2. minimálně žádný buben (stalo se jedenkrát)
 10. 10. Použití “barevné hudby” (jako doprovodného efektu bubnování) - jedenkrát (19.listopadu 2001)
 11. 11. Výskyt paranormálních a normálních jevů na všech řádných i mimořádných setkáních:
  1. jedenkrát - zastavení hodinových strojků v místnosti konání setkání (5.listopadu 2001)
  2. osmnáctkrát - přítomnost Ducha svatého;
   zpracovatel tohoto komentáře je přesvědčen o přítomnosti Ducha Sv. i na ustavujícím setkání 1.března 2001, byť se konalo v hospodě (restauraci Starý dvůr).

Příloha: Tabulka účasti na setkáních brněnských chlapů

Vypracoval: Karel Štěpánek

P.S. Autor statistiky uvítá doplňky a připomínky všech zainteresovaných spoluchlapů na adrese kstepanek@email.cz.

zatížení serveru