YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání


Připravujeme pro vás - klikněte sem pro jejich seznam

Archiv 47 akcí roku 2018

Archiv 48 akcí roku 2017

Archiv 50 akcí roku 2016

Archiv 53 akcí roku 2015

Archiv 59 akcí roku 2014

Archiv 70 akcí roku 2013

Archiv 72 akcí z roku 2012 ...

16.4.2012 Chlapi z Brna v Bystrci - Bible

Bible - Boží slovo (stručný úvod do Písma svatého)

Přednášku si můžeš stáhnout ve formátu PDF a prezentaci jako PPSX (měla by se sama spustit).


Pokud tě napadla některá z otázek:

 1. Co je Bible?
 2. Jak se k nám Bible (Písmo) dostala?
 3. Co znamená, že je Bible Božím slovem?
 4. Co rozumíme pod pojmem pravdivosti Bible?
 5. Jakým jazykem k nám Bible mluví?
 6. Jakými způsoby mohu Bibli číst?

pak si určitě přijď poslechnout odpovědí, které si pro nás Petr Balous připravil!

Dozvíš se i další zajímavosti o Knize knih, například
 • jestli Abrahám prorokoval, odpíral poslušnost nebo doufal v Boží milosrdenství, když odcházel z Izákem k hoře Moria Gn 22:5 - aneb jak se měnil jazyk, ve kterém byla Bible psána 
 • jestli nám Malachijáš radí abychom svým oděvem přikryli násilí anebo jestli nás právě před tím varuje Mal 2:16 - aneb jaká úskalí číhají na překladatele hebrejského textu
 • jestli měl Noe vzít do archy po jednom Gn 7:9 anebo po sedmi párech zvířat Gn 7:2 - aneb o prolínání biblických pramenů, o jejich redakcích a nepřesnostech překladu
 • co je lepší než víno - aneb o nástrahách ukrytých v Písni písní
 • proč se liší katolická a protestantská bible - aneb co to je inspirace 
 • co je to metoda 7 kroků - aneb o několika způsobech čtení Písma
 • co Ježíš vyjadřoval výrokem "Já jsem Pravda" - aneb jaký význam má slovo "pravda" pro Židy a jaký pro Řeky
Možná to pro nás bude další krok na cestě k hlubšímu pochopení smyslu biblických textů a přijetí biblického pojetí pravdy.

sejdeme se 19:15 v Bystrci, ve skautské klubovně

Doneste si prosím přezůvky!

Popis cesty:  Klubovna je v areálu mateřské školky v Bystrci na Vrbovecké 2  (dřevěná stavba za školkou). Je třeba projít branou a nezabloudit přitom do posilovny v suterénu MŠ. Na rozdíl od dřívějška nebude možné parkovat přímo před klubovnou. Velké parkoviště je ve vzdálenosti cca 250 m pod benzinkou. 


Martin Šmídek, 11.4.2012
... konec archivu roku 2012

Archiv 79 akcí roku 2011

Archiv 82 akcí roku 2010

Archiv 82 akcí roku 2009

Archiv 65 akcí roku 2008

Archiv 67 akcí roku 2007

Archiv 68 akcí roku 2006

Archiv 56 akcí roku 2005

Archiv 48 akcí roku 2004

Archiv 4 akcí roku 2003

Archiv 2 akcí roku 2002

Archiv 9 akcí roku 2001
program REGEXP '1|2|3|4|5'
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké