YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

19.- 22.5.2011 Celostátní setkání chlapů v Nesměři - GLOTRACH 2011 - stále volná místa!!!

Vedení semináře:
PhDr. L. Chválová Trapková , MUDr. Vl. Chvála, P. Petr Glogar OCD

foto_005_resize.jpgV květnu 2008 jsme se na Celostátním setkání chlapů v Křižanově poprvé setkali s MUDr. Vladislavem Chválou a PhDr. Ludmilou Trapkovou. Oba mají bohatou, dlouholetou praxi v práci s rodinami a partnerskými vztahy a patří k našim předním rodinným terapeutům. Společně jsme se tehdy zabývali tématem našeho otcovství. Mnozí z nás si pamatují, čím zde prošli a co to pro ně znamenalo.

Stále více si uvědomujeme, jak se vzájemně střetává, podporuje a ovlivňuje prostředí rodiny a jejího vnitřního světa se světem společnosti, ve které žijeme. Tato společnost před nás staví velká témata a otázky, před kterými jako muži stojíme a hledáme na ně odpovědi. Jejich řešení jsou úzce propojena s problematikou rodiny a partnerství.

Současná etapa vývoje naší společnosti bývá přirovnávána k období puberty a dospívání. Nasvědčují tomu i mnohé způsoby jednání a postojů, které zaujímají ti, kdo mají odpovědnost za další směřování naší společnosti. Zdá se, že jednou z dobrých a osvědčených cest k pochopení „velkého světa“ je práce s „malým světem“ vlastního života. A to je také klíčem k tomu, abychom objevovali, co ještě můžeme či máme předat svým synům a dcerám v čase jejich puberty a dospívání. S čím je vysíláme, či jsme již vyslali, do světa.

Práce na nás samých umožňuje nejen náš osobní růst a přijímání rozhodování za ty nejbližší, ale je také velmi dobrým vkladem pro zvýšení úrovně zodpovědnosti v současné společnosti.

Tato akce je určena pro všechny zájemce o chlapskou spiritualitu. Zúčastnit se jí mohou i chlapi s tělesným handicapem (bližší lze domluvit s organizátory).

Účast na setkání může být i dobrou přípravou na „Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti“ v září 2011.

Kdy a kde

Místo konání: Rekreační středisko Nesměř u Velkého Meziříčí
Příjezd: Čtvrtek 19. 5. 2011 do 18:00 hod. (ubytování a večeře, v 19:15 hod. začíná program!!)
Ukončení: Neděle 22. 5. 2011 po 13:00 hod.
S sebou: Bibli, poznámkový sešit, buben nebo jiný hudební nástroj, baterka.
Ubytování: Spaní v chatkách s lůžkovinami. Pro handicapované i možnost ubytování v budově.
Cena: Cena akce je 2 200,- Kč. Poplatek zahrnuje ubytování, plnou penzi, odměny lektorům a pronájem velkého stanu. V případě potřeby můžete požádat o částečný příspěvek nebo naopak můžete zaslat příspěvek pro jiné.

Podrobné propozice budou zaslány přihlášeným účastníkům mailem koncem dubna 2011. Případné další informace najdete na tomto webu.

Dotazy: Zdeněk - 724 205 809, Ludva - 602 340 360 (volejte prosím po 17. hodině)
příp. na mail michalec.zdenek@inset.com.

Přihláška na akci

Přihlášku si stáhněte zde a po vyplnění ji pošlete na adresu v ní uvedenou.

Za organizátory: Ludva Hegrlík a Zdeněk Michalec , 18.1.2011
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké