YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

MARIA UKRYTÁ (modlitba gesty)

Text písně: Stanislav Križan (2008)
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany

Text :

Maria…
Ukrytá v tichu Božím,
vypros nám srdce chudých,
srdce, které bdí.
Očekává, Ducha, jenž život dává
a vyhlíží příchod Beránka v slávě.

Popis gest:

Maria…
Gesto:
ruce dolu, podél těla, otevřené dlaně nahoru -  gesto odevzdání

Ukrytá v tichu Božím
Gesto
: zahalování oběma rukama, dlaně k tělu, zespodu až nad hlavu (jako do závoje)

Vypros nám srdce chudých
Gesto
: PN výkrok před sebe, LN stojí, ruce vystupují zespodu až nad hlavu - „kalich“

Srdce, které bdí
Gesto: 
PN přikročí zpět, PR a LR položíme dlaněmi překřížené na srdce, pohybujeme pomalu - „tepající srdce“ (3x)

Očekává
Gesto:
obě ruce rozevřeme společně do výše ramen – očekávání

Ducha, jenž život dává
Gesto:
LR vztyčená nad hlavu, dlaní ven. PR „vlaje“ - rukou vytváří vlnovky shora - dolu (3x).

A vyhlíží příchod
Gesto
: PR položíme bokem před čelo – „vyhlížíme“, a zároveň otočka vpravo

Beránka v slávě
Gesto
: PR upaží vpravo, dlaň nahoru, LR upaží vlevo, dlaň nahoru   

Opakujeme: č.1- 8 (2x)

Pauza bez zpěvu – pro osobní tichou modlitbu.

Opakujeme: č.1- 8 (1x)


Vysvětlivky:

Jednoduchá, pomalá, vroucí modlitba k Panně Marii.

Obdivujeme její tichou pokoru, se kterou přijímala v ústraní, nepoznaná a přece vyvolená … „v tichu Božím“…své poslání a úkol pro spásu lidí.

Prosíme, aby nám od Boha vyprosila chudobu srdce. Srdce, které je podobné jejímu srdci. Srdce, které je vnímavé, živé, obětavé, pulzující – …“ srdce, které bdí“… Srdce životadárné.

Marie očekávala a věřila… I já toužím, prosím a očekávám od Boha, Ducha Svatého… Ducha, který je poslán, který dává skutečný, pravý život. Který promění mé nitro a srdce k odvaze, statečnosti a věrnosti, podobat se a následovat Ježíše a  Marii.

Vyhlížet, očekávat, připravovat se s radostí na druhý příchod -  „ Beránka, v jeho slávě a moci…“

Podívejte se na video nahrávku!

Miloš Vyleťal, 27.1.2019

TÁBOR RODIN SPÁLOVSKÝ MLÝN
3.-10.8.2019

srdečně Vás zveme na letní tábor rodin na Spálovském mlýně u OderČeká nás týden pobytu v přírodě v blízkosti poutního místa Panny Marie ve skále, plný her, výletů, vzájemného poznávání, vyrábění, opékání u ohně, mnoho zpěvu a hudby, nejoriginálnější živý ranní budíček s rozcvičkou, bazén (letos věříme, že doopravdy), poopravený areál včetně zajištěné stravy. Spálovský mlýn se nachází v krásném prostředí zachovalé přírody Oderských vrchů, na břehu říčky Odry. V blízkém Klokočově je chov koní - oblíbené místo návštěv dětí...on-line přihláška

POSVÁTNÉ STEZKY - Víkend pro muže
17.-19.5.2019, Rajnochovice

... další Valašské setkání chlapů v Rajnochovicích zaměřené na mužskou spiritualitu.
Víkend je inspirován knížkou Garry Thomase: Posvátné stezky - devět duchovních temperamentů. 
Téma pomáhá lépe porozumět a prohloubit svoji duchovní cestu, poznat své místo v církvi  i odlišnosti druhých. ...YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

 

Ženy a muži - rozdílné světy, které se snaží najít vzájemnou rovnováhu. Dvě strany jedné mince. Jsou ženy horší řidičky a muži roztržití hledači zbloudilých ponožek? Proč nás Bůh stvořil tak rozdílné, když máme žít spolu? Na tyhle otázky neexistuje jednoznačná, ani jednoduchá odpověď. Inspirujte se při svých úvahách raději zkušenostmi moudrých mužů a žen na stránkách druhého čísla časopisu Rodinný život s názvem Rozdíly mezi mužem a ženou.

Těšit se můžete na krátký, leč výstižný úvodník P. Karla Skočovského a rubriku Pohledem církve Petry Giraškové. Čekají na vás zajímavé rozhovory - s Mons. biskupem Pavlem Konzbulem a sr. ThLic. Veronikou Katarínou Barátovou na téma rozdílných rolí mužů a žen a jejich naplňování prostřednictvím rodinného, či zasvěceného života.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. se zamýšlí nad úlohou muže a ženy v Božím plánu stvoření. Na podobnou strunu si notují i Allan a Barbara Peasovi v úryvku ze své knihy „Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách“. V tradiční anketě jsme shromáždili zkušenosti s žitím tradičních rolí mužů a žen od zástupců různých stavů.

Rubrika Vztahy a výchova připomíná, že bez ohledu na to, zda jste kluk či holka, muž nebo žena, nejdůležitější je umět prožít přítomný okamžik (Jsem. A to stačí. – L. Nágl) a že není na škodu občas myslet na růžové motýlky a kompot (M. Strejčková). V Duchovním životě se anděl Cherubín vrací z „mise“ v Iráku. Jitka Hosanna Štěpánková jako babička – teolog poučí nejen děti o důležitosti odpuštění ve společném životě muže a ženy. Těšit se můžete i na Čtení na dobrou noc.

MUDr. Jitka Krausová nás vybízí: Dolů s řetězy ve jménu Krista! - a to prostřednictvím životních osudů venezuelských kandidátů svatosti - dělníka, vizionářky a negramotné venkovanky. P. Karel Skočovský se s námi podělí o Modlitbu za krásu žen ze svého blogu.

Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty, tipy na knihy, co stojí za přečtení, a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží z minulého čísla. Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo na e-mail rodinnyzivot@ado.cz. Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

 

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru