YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

MI YTEN VE AMEN ( Kéž by… a Amen)

Hudba:  Yoni Barak
Choreografie: Avi Perez
Zpěv: Uri Fineman
Text: Dudu Barak

Kéž by…

Kéž by přišly pokojné dny,
kéž by svět naplnilo požehnání.
Kdo bude chránit naši lásku?
Kdo posílí víru uvnitř lidského srdce?

Kéž by byly naše modlitby vyslyšeny,
kéž by lidské srdce a duše byly uzdraveny,
kéž by obilná pole vydaly chléb
a potoky vodu v poušti.

Refr. :
Kéž by, kéž by z nebe přišlo slitování,
milosrdenství a milost,
kéž by, kéž bychom mohli odříkat
„Šejechejanu“ (děkovnou modlitbu) a Amen.

Kéž bychom mohli zpívat chvály
a sestoupil déšť požehnání.
Kéž by byly splněny naše modlitby…
Kéž by, kéžby…

Vysvětlivky, poznámky:

Naše přání, chtění, touhy, osobní rozhodování se pro věci a situace v životě – mohou být i dobré a prospěšné.

Ale je pro nás, jako lidi věřící v Boha - důležité se ptát a pak uskutečňovat Boží vůli. Co Bůh pro nás a s námi chce uskutečňovat v našem životě, kdy a kde, jak, s kým…

Naše cesta životem je neustále hledání a poznávání Boha, snaha naslouchat mu a nechat se jim vést.

 

Kroky a gesta:

Kruhový tanec, osobní (bez úchytu), začátek po kruhu vpravo.

Předehra, začátek= zpěv

- maim vpravo, otočka = naše cesta životem, hrbolatá, návraty zpět…

- pohup dozadu, ruce před očima, dlaně ven = bázeň, co Bůh koná, jak koná, údiv…

- otočky, čerkesie pravé i levé, na kruh i ven z kruhu = bloudění, hledání cesty…

- výkrok na střed, ruce vzhůru, dlaně ven = chvála, Boha prosíme, voláme o pomoc…

- zákrok vzad, obě ruce přes pravý bok se zvedají = „zátěž, náklad“, co všechno za sebou zbytečně „vlečeme“ a gestem vzhůru, pohup = ho odevzdáváme Bohu…

- naše cesta životem = hledání Boha

 

Tanec je složitější na popis kroků. Dobře se dají kroky vyčíst z video nahrávky.

Miloš Vyleťal, 27.6.2018

VÍKEND PRO ŽENY s BIBLICKÝMI a ŽIDOVSKÝMI TANCI
9.-11.11.2018, Český Těšín

Exerciční dům v Českém Těšíně připravuje, ve spolupráci s Centrem pro rodinu Opava, víkend zaměřený na biblické židovské tance a modlitbu gesty. Zájemkyně jsou srdečně zvány.

Přihlášku a další informace najdete na stránkách Exercičního domu: ...

klikni zde



YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život


Závislosti a rodina
S fotografiemi Jindřicha Štreita

V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká nelehkého, nicméně velmi aktuálního tématu – závislostí.

Pohledem církve – MUDr. Jitka Krausová nahlíží na problematiku závislosti z pohledu vědy i víry a zkoumá její kořeny v moderní společnosti.

Rozhovory – hluboká osobní svědectví lidí, kterým démon závislosti zasáhl do života. Matka vyrovnávající se se závislostí syna na drogách a vyléčený gambler otevřeně hovoří o svých zkušenostech se závislostí, uzdravením a hledáním Boha.

Téma – jak život dnešních rodin ovlivňují všudypřítomné moderní technologie a jak coby rodič ustát nápor internetu, facebooku a youtuberů? Inspirujte se v příspěvku P. Libora Všetuly.

Vztahy a výchova – úsměvné zamyšlení nad tím, že každý den je plný drobných zázraků, a že ne všechny závislosti musí být nutně špatné, si pro vás připravili Luboš Nágl a Magdalena Strejčková.

Duchovní život – Klekání v kostele od Anny Němcové jako pozvánka k modlitbě a tradičně netradiční Babiččina teologie na téma Trollové a Jitky Hosanny Štěpánkové. MUDr. Jitka Krausová představuje patrona závislých a jejich rodin, ctihodného Matta Talbota.

Chybět nebudou hodnotné texty ostatních pravidelných přispěvatelů, recept na Zvěřinovu letní polévku, pozvánky na připravované akce a tipy na zajímavé knihy.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.

, 12.2.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké