YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

GIVE THANKS (Chválu vzdejte)

Choreografie: Annie Garber,  Laura Olander
Hudba, text: Paul Wilbur (1987)

Text písně:

Chválu vzdejte Pánu.
Vzývejte Jeho jméno.
Hledejte Pána v Jeho síle,
oslavujte Jeho jméno.

Refr.: Aleluja, aleluja, aleluja…

Zpívejte a chvalte Ho.
Sláva Jeho jménu!
Vždy hledejte Jeho tvář,
požehnané je Jeho svaté jméno.

Refr.

Text je inspirovaný Fil 2, 9-11

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše
a dal mu jméno nad každé jméno,
aby se před jménem Ježíšovým
sklonilo každé koleno -na nebi, na zemi i pod zemí-
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznal:
Ježíš Kristus je Pán.

Vysvětlivky, poznámky:

Tanec vznikl v Arizonské mesiánské komunitě, která je otevřená službou tancem pro všechny – bez rozdílu vyznání, rasy, vzdělání, postižení… Otevřené tančení a prožívání společenství a Boží blízkosti skrze chvály, díkuvzdání, radost a přijetí.

Choreografie jsou jednoduché, rychle se dají naučit, nenáročné na krokové variace. Jsou velmi oblíbené.

Skladbu nahrála skupina „ISRAELS HOPE“ (Izraelská naděje), se zpěvákem a textařem Paulem Wilbur.

Popis kroků tance:

Kruhový tanec, pomalý důstojný, valčíkový krok.

Držení - ruce ve výšce pasu. Předehra - kytara. Začátek - zpěv. Kroky po kruhu vpravo.

 1. P (KSK), L (KSK), půlotočka vlevo do protisměru, couváme: P (KSK), L (KSK)
  Otočka vpravo, čerkesia L-P (při krocích: Lruka k L noze, Pruka k P noze) + čerkesiaL
 2. Opakujeme č.1.: 2x
 3. Chvála ve valčíkovém kroku na Střed (ruce zvednuté), P(KSK) + krok L(KSK) dozadu (ruce dolu),
  půlotočka vpravo, chvála L(KSK) dozadu, chvála P(KSK) vpřed + chvála L(KSK) dozadu
  Půlotočka vpravo, L(KSK) dozadu
 4. Opakujeme č.3: 2x. Zpěv: Aleluja, Aleluja…při chválách
 5. Opakujeme č.1.- č.4.
 6. Závěr: vícekrát se opakuje č.3 (Aleluja, Aleluja…), na závěr ruce zůstanou zvednuté ke chvále.

 

K upřesnění kroků tance se podívejte na videonahrávku.

Miloš Vyleťal, 27.6.2018

YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

 

téma: Trendy ve vzdělání a výchově

Jak co nejlépe vychovávat děti? Který z mnoha pedagogických směrů a přístupů je ten pravý? To jsou otázky, které si čas od času pokládá snad každý rodič nebo pedagog. Pojďme nad tím společně podumat na stránkách aktuálního vydání časopisu Rodinný život.

V rubrice „Pohledem církve“ se s Petrou Giraškovou zamyslíme nad tím, proč je výchova dětí tak důležitá. Rozhovory shrnují zkušenosti dvou rodin s u nás stále ještě okrajovými způsoby vzdělávání dětí – domácí výukou a tzv. unschoolingem. S řeholní sestrou Beatrice Garnett krátce nahlédneme pod pokličku školství ve Velké Británii.
Andrea Valová nabízí čtenářům inspiraci na cestě k hledání dokonalého výchovného stylu, zatímco Barbora Němcová představuje ve svém článku nové trendy v pedagogice v podobě tzv. alternativního školství.

Anketa s podtextem „Příklady táhnou“ sesbírala názory dnešních žáků, studentů a rodičů na způsob výuky v našich luzích a hájích. Můžete se těšit také na Okénko čtenářů. Tentokrát představujeme činnost společnosti Na počátku, která poskytuje pomoc matkám v nouzi.
Pokud jste dosud netušili, že narozeninové oslavy puberťáků mohou mít výchovný efekt, Magdalena Strejčková vás o tom ve svém fejetonu přesvědčí. Nechybí ani oblíbené tradiční rubriky Cherubín a Babiččina teologie, stejně jako hodnotné texty ostatních pravidelných přispěvatelů.
P. Karel Skočovský připomíná padesáté výročí vydání encykliky Humanae vitae.

Kromě pestré nabídky autorských textů na stránkách najdete opět tipy na zajímavé knihy. Jako novinku jsme pro vás připravili pracovní listy, ve kterých najdete zajímavé náměty a tipy pro rodinné debaty. Pracovní list bude k dispozici vždy s novým číslem časopisu v elektronické podobě na webových stránkách (www.rodinnyzivot.eu) a facebookovém profilu (www.facebook.com/casopisrodinnyzivot).

 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.

, 12.2.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké