YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

HAVA NAGILA (Radujme se!)

Hudba: Chasidská tradiční hudba, hebrejská lidová píseň
Text: Mosheh Nahanson (přepsal: Abraham Zevi Idelson, 1918)
Choreografie: Laura Olander ( Arizonská mesiánská komunita ), vyskytuje se velmi hodně verzí
Zpěv: různé populární verze a zpěváci  - Bob Dylan, Dalida, Karel Gott, Lauren Rose…

Text:

Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Venishmechá!
Radujme se, radujme se, radujme se a buďme šťastní!

Hava Neranená, Hava Neranená, Hava Neranená, Venishmechá!
Zpívejme, zpívejme, zpívejme a buďme šťastní!

Uru, uru, uru Achim!
Procitněte, procitněte, procitněte bratři!

Uru Achim Belev Samejach!
Procitněte se šťastným srdcem!

 

Vysvětlivky, gesta, kroky:

Píseň i hudba je zpívaná a hraná na oslavách. Oblíbená v židovských a řeckých komunitách. Symbol židovství,  je známá dnes po celém světě…

Rychlý, veselý, dynamický, kruhový tanec. Úchop tanečníků – převažuje úchop dolu.

Vyjadřuje pospolitost, sílu, jednotu.

Začátek: pohupy P-L, držení kolem ramen = společenství Božího lidu.

Výkopy do obou stran, hop-hop kroky na střed, otočky, maim-maim kroky, výskoky a potlesky = radost, veselí, hojnost požehnání.

Ruce vztažené k nebi, vyjadřují vděčnost a oslavu Hospodina.

Závěr: zpomalování, společně Shalom.

 

Podívej se na radostnou, dynamickou video nahrávku!

Miloš Vyleťal, 27.6.2018

BIBLICKÉ ŽIDOVSKÉ TANCE - Víkend pro ženy
3.-5.5.2019 

Milé ženy,
zveme vás na víkend, kde se prostřídá radost z pohybu tancem, modlitbou gesty, povídáním i chvílemi ztišení. Dopřejeme si také čas pro odpočinek, vzájemné sdílení a povzbuzení... I tentokrát jsou připraveny pro vás tři skupiny podle stupně obtížnosti tanců - pro začátečnice, mírně pokročilé a pokročilé... 
Těšíme se na vás! ...

Kliknutím na tuto upoutávku otevřete další informace a přihlášku...YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

 

Téma: Nejlepší léta jsou teď

S blížícím se koncem roku začíná být ve vzduchu cítit hřejivá atmosféra vánočních svátků. Přechod mezi starým a novým rokem a oslava příchodu Spasitele na náš svět jsou jistě vhodným okamžikem k zastavení a zamyšlení se. A tak se i my v redakci Rodinného života ohlížíme a přemýšlíme…


S Petrou Giraškovou v rubrice Pohledem církve nad prožíváním a užíváním různých životních etap – od bezstarostného mládí po zralý věk. V rozhovoru s o. arcibiskupem Janem Graubnerem u příležitosti jeho významného životního jubilea vzpomeneme na jeho kněžská a biskupská léta, jejich starosti i požehnání.  Minirozhovory originálně nahlížejí na radosti a starosti různých životních období.


Jak žít spokojeně v přítomnosti, poradí Mgr. Petra Kučerová; MUDr. Jitka Krausová pak nabízí praktický návod na prožívání přítomného okamžiku před Bohem a s Bohem.


V rubrice Vztahy a výchova díky vypravěčskému umu Luboše Nágla zjistíte, jak se cítí děda v ledové tříšti. Magdaléna Strejčková vás zase lehce přesvědčí, že i s prvním šedivým vlasem můžete žít život „all inclusive“.
Duchovní život přináší oblíbeného Cherubína a Babiččinu teologii. Zamysleli jste se někdy nad tím, jestli nejste leklé ryby a jestli nebyl Pán Ježíš tak trochu špindíra? Plný inspirace a povzbuzení je životní příběh Antonia Domenica Mangana – muže, který věřil, že každý okamžik života je DAR.


I v tomto čísle najdete chutný recept (tentokrát na vánoční boršč), tipy na zajímavou literaturu a různé pastorační aktivity.

 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké