YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

SEŠLI DUCHA SVÉHO…

 

Hudba a text: Jaro Kubišta
Choreografie: Komunita Blahoslavenství, Dolany
 

Text: Sekvence vzývání Ducha Svatého na svátek Seslání Ducha Svatého.

Refr.: opakuje se 2 x

          Sešli Ducha svého ó Pane náš,

          zapal nás svým ohněm lásky.

         Sešli Ducha svého ó Pane náš,

          Duchem svatým obnov nás!

 

1.Přijď tvůrce Duchu svatý k nám a navštiv mysli naší chrám.

   Z výsosti nebes zavítej, do duší nám svou milost dej.

2. Tys utěšitel právem zván, tys dar jenž Bohem věčným dán.

    Zdroj živý lásky plný dech, tys posvěcení myslí všech.

Refr.

3. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice.

    Tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

 4. Rač světlo v mysli rozžehnout, vlej do srdcí nám lásky proud.

   Našeho těla slabosti zhoj silou svojí milosti.

Refr.

5. Dál nepřítele zapuzuj a duši pokoj uděluj.

    Ať vždycky pod tvým vedením, vyhnem se vlivům škodlivým.

6. Nauč nás Boha Otce znát a Syna jeho milovat

    a v tebe Duchu svatý zas, důvěřovati v každý čas.

Refr.

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Tanec je osobní, bez úchytu, ale společný ve formaci kruhu. Tančíme po kruhu vlevo.

Refrén je dynamický, rychlý s otočkami. Sloky písně jsou pomalejší, důstojné.

K tanci můžeme použít šátky, ubrousky (červené a žluté), symbolizující oheň Ducha Svatého.

Při výkrocích kroku čerkesie vpravo i vlevo, se šátkem máváme k noze PN, a LN.

Otočka – ruce se šátkem jsou pokrčené, mávají dokola.

Tanec je radostný, veselý, oslavující Ducha Svatého a jeho dary.

Je i prosebný – prosíme o obdarování dary, tak potřebnými pro naši cestu životem.

 

Kroky:

Tanec se tančí : Refrén a 2 sloky písně. Znovu Refrén a 2 sloky písně….

Začátek je refrén:

  1. Po kruhu vlevo:  čerkesia P-L, otočka vlevo na 3 doby
  2. Opakujeme č.1:  4 x

Sloky písně:

  1. Na střed: P (KSK), L (KSK), couváme P (KSK), L (KSK) ruce nahoru a dolu
  2. P-L jemenit po kruhu
  3. Otočka pomalá vpravo: P(KSK), L(KSK),  pohup P-L
  4. Opakujeme č. 1- 4: 2 x. Při druhém opakování vynecháme pohup P-L.  Jenom  stojíme.

Konec: Šalom.

 

Podívejte se na video nahrávku tance.

Miloš Vyleťal, 26.6.2018

VÍKEND PRO ŽENY s BIBLICKÝMI a ŽIDOVSKÝMI TANCI
9.-11.11.2018, Český Těšín

Exerciční dům v Českém Těšíně připravuje, ve spolupráci s Centrem pro rodinu Opava, víkend zaměřený na biblické židovské tance a modlitbu gesty. Zájemkyně jsou srdečně zvány.

Přihlášku a další informace najdete na stránkách Exercičního domu: ...

klikni zdeYMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život


Závislosti a rodina
S fotografiemi Jindřicha Štreita

V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká nelehkého, nicméně velmi aktuálního tématu – závislostí.

Pohledem církve – MUDr. Jitka Krausová nahlíží na problematiku závislosti z pohledu vědy i víry a zkoumá její kořeny v moderní společnosti.

Rozhovory – hluboká osobní svědectví lidí, kterým démon závislosti zasáhl do života. Matka vyrovnávající se se závislostí syna na drogách a vyléčený gambler otevřeně hovoří o svých zkušenostech se závislostí, uzdravením a hledáním Boha.

Téma – jak život dnešních rodin ovlivňují všudypřítomné moderní technologie a jak coby rodič ustát nápor internetu, facebooku a youtuberů? Inspirujte se v příspěvku P. Libora Všetuly.

Vztahy a výchova – úsměvné zamyšlení nad tím, že každý den je plný drobných zázraků, a že ne všechny závislosti musí být nutně špatné, si pro vás připravili Luboš Nágl a Magdalena Strejčková.

Duchovní život – Klekání v kostele od Anny Němcové jako pozvánka k modlitbě a tradičně netradiční Babiččina teologie na téma Trollové a Jitky Hosanny Štěpánkové. MUDr. Jitka Krausová představuje patrona závislých a jejich rodin, ctihodného Matta Talbota.

Chybět nebudou hodnotné texty ostatních pravidelných přispěvatelů, recept na Zvěřinovu letní polévku, pozvánky na připravované akce a tipy na zajímavé knihy.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.

, 12.2.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké