YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

SISSU ET JERUSHALAIM (Radujte se s Jeruzalémem)

Hudba: Akiva Nof
Zpěv: Effi Netzer, Zamir Choral a další interpreti
Choreografie: Jonatan Guide (1960), Moshe Eskayo (1972) – původní; 
                         Komunita Blahoslavenství (2017)

Text: : souvisí s : Iz 60,4;  Iz 62,6;  Iz 66,10;

Refr. :
Radujte se s Jeruzalémem, všichni kdo ho máte rádi!
Všichni, kdo ho milujete!

Na hradbách města Davidova jsem ustanovil stráže,
hlídají po celý den a noc.

Neboj se můj služebníku Jákobe,
vaši nepřátelé budou před vámi rozprášeni.

Podívej se kolem a viz,
hle – jak se všichni shromažďují a přicházejí k vám.

Tvůj lid, je lid svatý
a obdrží navěky do vlastnictví Zemi.

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Tanec je společný  -„vláček“ : první tanečník je vůdce, PR pokrčená  před sebou představuje Tóru ( dlaní k sobě)
Při tanci může být několik samostatných „vláčků“ s vůdci.
Tanec je veselý, radostný.

Kroky tance:

1. část v zástupu, za sebou :

Vůdce s Tórou (PR),  LR nabídne tanečníkovi za sebou, on se ho uchopí PR. Vytvoří  „vláček“ – úchop.
Poslední tanečník si dá LR za záda.

V zástupu kroky PLPL,  pata PN vpřed a  hlava nahoru, špička PN dozadu – hlava dolu.

Opakujeme 8 x.

2. část: každý samostatně, čtvrt otočka vlevo (90 stupňů)

Kroky PLPL,  P pata 2x dup – obě ruce chvála vpravo a vlevo nad hlavou.

PLPL couváme, P pata 2x dup – obě ruce chvála vpravo a vlevo nad hlavou.

Půlotočka vpravo (180 stupňů).

Zády ke středu opakujeme:  kroky PLPL, P pata 2x dup, obě ruce chvála vpravo a vlevo nad hlavou.

Kroky PLPL couváme, P pata 2x dup – obě ruce chvála vpravo a vlevo nad hlavou.

Vlevo „čtvrtotočka“( 90 stupňů).

Opakujeme 1. a 2. část tance.

„Vláčky“ se na parketu pohybují v různých směrech – vede je „vůdce“ tak, aby do sebe nenarážely.

Miloš Vyleťal, 6.2.2018

CESTA DIVOKÉHO MUŽE - víkend pro muže
Rajnochovice, 11.-13.5.2018

Přátelé, zveme vás na další Valašské setkání chlapů v Rajnochovicích. Je určeno mužům, kteří se potřebují zastavit, aby lépe porozuměli sobě, svému mužství i cestě, po které jdou... Víkend je inspirován knihou františkána Richarda Rohra "Cesta divokého muže" ...

 EXPEDICE BOTANICUS 1 - víkend pro otce s dětmi
25.-27.5.2018

Dobrodružný a objevitelský víkend pro otce s dětmi (6-11 let) v Domě Setkání v Albeřicích. Program je podbarvený tématem cestovatelů a objevitelů vzácných rostlin a poznáváním Krkonošské přírody... Skvělá příležitost prožít čas "napěchovaný" zážitky se svými dětmi a přáteli ...SPÁLOVSKÝ MLÝN 2018
Letní tábor rodin
11.-18.8.2018

Srdečně Vás zveme, po roční přestávce -  na "legendární tábor" Spálovský mlýn...
Čeká nás týden pobytu v přírodě, v blízkosti poutního místa Panny Marie ve skále, plný her, výletů, vzájemného poznávání, vyrábění, opékání u ohně, mnoho zpěvu a hudby, nejoriginálnější živý ranní budíček s rozcvičkou, bazén, poopravený areál včetně zajištěné stravy. ...
Přihláška a další informace zde ...YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Víte, že ...

Rodinný život

 

Nový ročník časopisu Rodinný život zahajujeme tématem opředeným mnoha otazníky, jež se ovšem dotýká stále většího počtu jednotlivců, partnerských i manželských dvojic a celých rodin: (ne)plodnost a možnosti jejího řešení. O jeho aktuálnosti svědčí mj. loňská konference o negativních dopadech umělého oplodnění, jejíž výstupy jsou spolu s tímto číslem zpřístupněny.


Na jaké problémy naráží a s jakými otázkami se v souvislosti s tématem běžně setkává manželský a rodinný poradce, přibližuje Mgr. Hana Imlaufová. Manželé Gottwaldovi v rozhovoru o své cestě k početí popisují běžnou praxi reprodukčních klinik ve srovnání s brněnským CENAPem. Podobnou zkušenost pak reflektuje další manželský pár, pro který se však východiskem stala adopce.  A jak se vyrovnat se ztrátou dítěte, které je na cestě, ale nakonec nepřijde, se podělili manželé Pajdlovi. O tom, že situace bezdětných párů není nikdy beznadějná, protože plodnost může mít různé podoby, promlouvá ve svém poselství biskup Josef Hrdlička. Krátký příspěvek k tématu pak připojuje také MUDr. Jitka Krausová.

Časopis přináší dvě novinky: tematické úvodníky přejal do své režie P. Karel Skočovský a s P. Martinem Sklenářem po sérii článků o manželských ctnostech pročteme exhortaci Amoris laetitia, věnovanou rodině. Nechybějí tradiční fejetony, veršované čtení na dobrou noc, výborný recept, křížovka a další hry nebo informace o připravovaných akcích.
 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.

, 12.2.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké