YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

13.- 15.4.2018 RODINNÝ RITUÁL KE SLAVENÍ DNE PÁNĚ pro manžele, kterým nás provede P.Václav Vacek

„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."(Mt 18:20)

Rituál je nabídkou k inspiraci pro manžele, kteří chtějí, aby byl Ježíš jejich blízký přítel a učitel, kteří si chtějí osvojit jeho způsob života, jak pracovat, jak se modlit, jak milovat, jak slavit, jak dětem i sobě navzájem žehnat.

K porozumění potřebujeme také znát duchovní bohatství Izraele, z kterého Ježíš vyrostl.

Ježíš odmala viděl, jak jeho rodiče jeden druhého navzájem chválí a děkují si.

Hlavní téma tohoto víkendu je dobrořečení, prosba a žehnání.

Víkendem nás provedede P.Václav Vacek, který se dlouhodobě věnuje poradenství manželům, podporuje manželská setkání sdružení YMCA, věnuje se mužské spiritualitě a hlavně se zaměřuje na porozumění Bible, je plný pozitivní energie a má velké zkušenosti, ukáže nám jaké úžasné dary nám Bůh dává a v našem hledání nám poradí odkud a kam v našem životě jdeme.

P.Václav Vacek je vyučen nástrojařem, po maturitě při zaměstnání studoval strojní fakultu na ČVUT a posléze studoval na CMBF v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen v roce 1975. Poté působil ve farnostech Královéhradecké diecéze. Od roku 1990 je farářem v Letohradě. Před rokem 1989 byl součástí církevního disidentu, podílel se v něm na vydávání samizdatu, byl členem sboru poradců kardinála Františka Tomáška.

Pokud máte zájem s námi prožít víkend, naučit se nedělní rituál, který můžeme zkusit žít ve své rodině, posílejte vyplněné přihlášky.

Po naplnění kapacity, přijímáme pouze náhradníky. Přihlášení účastnící dostanou ještě upřesňující informace.

Tento víkend je koncipován pro manžele.

 

Těšíme se s vámi prožít pohodový a radostný víkend, šalom.

Ivana a Luboš Živnůstkovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace k akci:

Místo a datum konání:

Dům setkání, Dolní Albeřice,  13.4. - 15.4. 2018

Kněz: P. Vácav Vacek

Příjezd: v pátek odpoledne, nejpozději do 19:00 (večeře 19:15, program od 20:00)

Ukončení: v neděli obědem kolem 13:00

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství.

Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových pokojích. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 120,- Kč za osobu a den). Nutno uvést v přihlášce.

Poplatek:

Plná cena: ...........................1350,- Kč
(pokrývá náklady na ubytování, stravu i program)
Dotovaná cena: .....................950,- Kč

(pro ty, kterým rodinný rozpočet neumožňuje úhradu plné ceny)
Sponzorská cena: .............1.750,- Kč
(pro ty, které mohou podpořit účastnice s dotovanou cenou)

Děti do 10 let platí o 150,- Kč méně

Poplatek zaplaťte po potvrzení přijetí vaši přihlášky.
Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností. V případě potřeby je možné domluvit slevu i z dotované ceny. Uděláme vše pro to, aby výše účastnického poplatku nebyla důvodem vaší neúčasti.

Uvítáme případné dary na podporu programů Domu setkání.

Platba převodem na účet: 2000465448/2010 , VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558, SS=509

Ostatní: Vezmi si Bibli, zápisník, tužku, pohodlné oblečení a přezutí, aby ses cítil-a  příjemně. Také oblečení a obutí na vycházku do okolí.

 

*** Formulář přihlášky zkopíruj do mailu,***
pak vyplň a odešli na  ivana.zivnustkova@seznam.cz

Závazná přihláška
Dům setkání, Dolní Albeřice, 13.4. - 15.4. 2018

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí YMCA Setkání v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění a souhlasím s uvedením mých kontaktních údajů v adresáři účastníků akce, který obdrží její účastníci. Současně souhlasím s tím, že pořadatel je oprávněn dokumentovat průběh akce – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály použít pro účely další propagace své činnosti.

 

Příjmení, jména a dat.narození:

rodiče:

děti:

adresa:

tel.:

e-mail:

Poznámky: (uveďte pokud chcete pokoj se samostatnou sprchou a WC, odvoz od nádraží, dietní jídlo apod...)

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Iva Živnůstková, 30.10.2017

Adventní rodinné lyžování
7.-10.12.2017

YMCA - Živá rodina pořádá a srdečně zve na tradiční rodinné lyžování v době předvánoční. Smyslem setkání je jak oživení lyžařských dovedností tak adventní zastavení a příprava na Vánoce v kruhu přátel a zimní horské přírody....EXPEDICE ARCTOS - dobrodružná výprava pro otce s dětmi 
12.- 14.1.2018  nebo 1.- 4.2.2018

Ahoj tátové, v Krkonoších se objevil první sníh a to je dobrý důvod zvážit účast na EXPEDICI ARCTOS s vašimi dětmi a prožít s nimi jedinečné chvíle, ve společenství "drsných polárníků".... Pokud máte zájem o společná dobrodružství v zimní přírodě Krkonoš -
Přihlaste se, nejlépe už teď!
EXPEDICE ARCTOS 1, 12.-14.1.2018 
EXPEDICE ARCTOS 2,  1.- 4.2.2018YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Víte, že ...

Rodinný život

Časopis Rodinný život připravil souborné vydání fejetonů Madgy Strejčkové.

Knížka nese název Máma na roztrhání a kromě Magdiných textů v ní najdete mj. předmluvu Luboše Nágla a ilustrace Šárky Chlupové.

Náklady na tisk však není možné pokrýt z předplatného, proto financování řeší formou projektu na serveru hithit.com.

Úspěch tedy závisí na Vás:)    Projekt můžete podpořit zde.

Vyberte si z nabízených variant, ať mohou doručovat ještě před Vánocemi.

Martin Šmídek, 3.10.2017
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké