YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

KADOSH, KADOSH, KADOSH (Svatý, Svatý, Svatý)

 

Zpěv: Elisheva Shomron
 

Text písně:

Kadoš, Kadoš, Kadoš…               Svatý, svatý, svatý…
Adonaj, Elohim Tz´va'ot…           Hospodin, Pán zástupů…
Ašer  Hayah V´hove  V´yavo!       Ten, který byl, který je a který přichází!


Text písně inspirován:

Zj  4,8 (Zjevení Boží moci)

„ Všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř.
A bez ustání dnem i nocí volají:
„Svatý, svatý, svatý Hospodin,
Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

Zj 1,8 :

„ Já jsem Alfa in Omega, praví Pán Bůh, ten který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.“

 

Vysvětlivky gest a kroků tance:

Mesiánský tanec uctívání, část osobního uctívání (sólový zpěv), část společná (sbor).

Kruhový tanec, čelem na S

1. část:

- KADOŠ, KADOŠ, KADOŠ… – ( K-D-S )…:  3x svatý, veliký, všemohoucí Bůh… potvrzení velikosti, ruce ke chvále před sebou, dlaně k sobě

- otočka vpravo, s rukama zakrývající oči: bázeň před Bohem, mám až strach, odvracím se, utíkám

- gesto obou rukou, před sebou oblouky protisměrné  -„přikrývání“ schránky úmluvy, zahalení, byla oddělená v chrámu od lidu, posvátná…
 

2. část:

- ADONAJ, ELOHIM, TZE´VAOT… - Hospodin, Pán zástupů…

kroky, přísuny a chvála vztyčených, vztahujících se rukou (2x na každou stranu)

- vpravo i vlevo: do všech stran zástupy Boha chválí, vzývají

- otočky vpravo i vlevo: radost, ruce odevzdávají…
 

3. část:

- AŠER  HAYAH   V´EHOVE  V´EYAVO… který byl, který je, který přichází.

- držení se za ruce, Boží lid, pospolu…společenství, spolupatřičnost… - úchop dolu

- kroky na střed – příšlapy (do středu PL, – zpět LP), jdeme k Bohu společně, On je středem našeho života

- sborový zpěv = zástup, společenství, radujeme se a tančíme spolu, dotýkáme se navzájem, máme se rádi… pravá ruka se „dává“, levá se „nabízí“).

 

Na kroky tance, i celý tanec -  se můžete podívat na video záznam.

 

Miloš Vyleťal, 10.5.2017

Adventní rodinné lyžování
7.-10.12.2017

YMCA - Živá rodina pořádá a srdečně zve na tradiční rodinné lyžování v době předvánoční. Smyslem setkání je jak oživení lyžařských dovedností tak adventní zastavení a příprava na Vánoce v kruhu přátel a zimní horské přírody....EXPEDICE ARCTOS - dobrodružná výprava pro otce s dětmi 
12.- 14.1.2018  nebo 1.- 4.2.2018

Ahoj tátové, v Krkonoších se objevil první sníh a to je dobrý důvod zvážit účast na EXPEDICI ARCTOS s vašimi dětmi a prožít s nimi jedinečné chvíle, ve společenství "drsných polárníků".... Pokud máte zájem o společná dobrodružství v zimní přírodě Krkonoš -
Přihlaste se, nejlépe už teď!
EXPEDICE ARCTOS 1, 12.-14.1.2018 
EXPEDICE ARCTOS 2,  1.- 4.2.2018YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Víte, že ...

Rodinný život

Časopis Rodinný život připravil souborné vydání fejetonů Madgy Strejčkové.

Knížka nese název Máma na roztrhání a kromě Magdiných textů v ní najdete mj. předmluvu Luboše Nágla a ilustrace Šárky Chlupové.

Náklady na tisk však není možné pokrýt z předplatného, proto financování řeší formou projektu na serveru hithit.com.

Úspěch tedy závisí na Vás:)    Projekt můžete podpořit zde.

Vyberte si z nabízených variant, ať mohou doručovat ještě před Vánocemi.

Martin Šmídek, 3.10.2017
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké