YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

ANA HASHEM (Prosím Bože... Žalm 116/16; modlitba gesty)

Hudební nahrávka: Ana Hashem

Zpěv: Shlo a Neshama Carlebach
Choreografie: Komunita blahoslavenství, Dolany (2016)
Tanec: velmi pomalý, meditativní tanec, střídá se společný a osobní tanec

Text : Žalm 116,16

Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník.
ANA HASHEM, ANA HASHEM, KI ANI AVDECHA.

Služebník tvůj, syn tvé služebnice.
ANI AVDECHA, BEN AMATECHA.

Ty jsi mi rozvázal pouta.
PI ´TACHTA  LE MOSEI´ ROY.

Vysvětlivky, poznámky:

Srovnáváme, že otrok – je mnohem méně, než syn služebnice. Otrok se narodil do otroctví a nemá žádné práva. Syn služebnice – určité práva má. Patří jakoby do „rodiny“.

Věřící člověk se křtem se stává Božím dítětem a vstupuje do společenství Církve.

Pokud však žije svůj duchovní život jenom jako dodržování pravidel, přikázání, svátků, výchovy, hodnot, z vůle rodičů a předků…je jako - „syn služebnice“. Má určité práva a povinnosti.

Živý věřící člověk, musí ale ve víře vyrůst – dojít k osobnímu přesvědčení a osobního přijetí Krista, za svého Spasitele, Boha a Pána.

Zpíváním této písně děkujeme Bohu, že nám pomohl uvolnit se z pout služebnosti, až otroctví – a žít náš život jako vlastní, osobní. Osobním přesvědčením a přijetím víry v Boha, ve svobodě a pravdě.

Gesta taky mohou představovat – osvobození Bohem, jeho milostí -  od našich různých lidských svázaností, závislostí a hříchů…

Gesta:

1. sekvence - kroky na střed.
Jdeme k Bohu jako svobodní lidé. Držíme se za ruce, tvoříme společenství, Boží lid.

2. sekvence – kroky po kruhu.
Ruce překřížené v zápěstí před sebou, dlaně ven – jsme spoutaní, nesvobodní.

Kroky v otočce – s gestem, ruce otevíráme z překřížení před sebou: Bůh nás osvobodil. Jsme svobodní.

Pohupy – jsme na cestě, váhání, rozhodování se pro volbu: svobodu, nebo otroctví ?!

Kroky tance:

Velmi pomalý, meditativní tanec, střídá se společný a osobní tanec
Předehra – hudba bez zpěvu, čekáme; Začátek = zpěv

1. sekvence: ruce držíme pokrčené, úchyt spolu v kruhu
    Na střed:  P-noha KSK, L-noha KSK. Pohup: P-L.
    Couváme:  P-noha krok, L-noha krok. 
Sekvenci č.1. opakujeme 2x

2.sekvence: samostatně
    Po kruhu vpravo: pohup P-L-P ( ruce před sebou překřížené )
    Otočka na L noze vlevo o 180st.( ruce otevřené před sebou, dlaně ven).
    Pohup P-L-P (ruce před sebou překřížené). Otočka na L-noze vlevo ( ruce otevřené).
    Pohup P-L-P (ruce překřížené).
    Otočka na L-noze vlevo (ruce otevřené).

    Změna :  Pohup P-L ( ruce překřížené), otočka vpravo na P noze (ruce otevřené).

Poznámka : Opakování sekvencí: na sólo zpěv = sekvence č.1.
                                                       na duet zpěv = sekvence č.2.

Miloš Vyleťal, 21.4.2016

O NEJVZÁCNĚJŠÍ VĚCI POD SLUNCEM! - Víkend pro maminky s dcerou
18.-20.5.2018

Milé ženy, 

nabízíme
oblíbený interaktivní workshop plný tvoření, improvizací a her, které mají svůj směr a napomáhají prohloubení vztahů mezi matkou a dcerou prožíváním společného času a sdílením i toho, co bylo dosud zavřené...   YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Víte, že ...

Rodinný život

 

Poslední letošní číslo Rodinného života je věnováno mezigeneračním vztahům, a tematicky tak odkazuje k nadcházejícím svátkům. Nová rubrika „Pohledem církve“ nabízí tentokrát interpretaci čtvrtého Božího přikázání.


Několik úhlů pohledu na toto mnohovrstevnaté téma nabízejí rozhovory. Že prototypy moudrých a respektovaných pedagogů nemusíme hledat pouze ve filmech pro pamětníky, dokládá hned první z nich, v němž paní Věra Mičková rekapituluje své zkušenosti s profesní a osobnostní formací středoškoláků.


Řeckokatolický kněz Jozef Novický se pak dotýká složitostí mezigeneračních vztahů ve farnostech, kde působil, a poukazuje mj. na příkladu vlastní rodiny na hodnotu společné modlitby.

Hana Šmirková a Lucie Pokorná se dlouhodobě věnují koordinaci různých dobročinných aktivit studentů Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a ve svém povídání o projektu Babičkové reflektují odhodlání mladých dělat neokázalé, a přesto mnohdy životně důležité skutky.

Číslo dále nabízí příspěvky v nepravidelné rubrice čtenářského okénka, anketu a zcela mimořádně barevný fotoreport z letošní pouti rodin na Svatém Hostýně. P. Martin Sklenář píše o poslední z kardinálních ctností, statečnosti. Nechybějí ale ani tradiční výborné texty ostatních pravidelných přispěvatelů, recept či křížovka.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.

, 6.12.2017
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké