YMCA Manželská setkání

je křesťanskou iniciativou usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Při této činnosti vychází z dlouholeté zkušenosti finské aktivity "Směřujeme k lepšímu manželství" a spolu s ní a dalšími vytváří mezinárodní hnutí Whole Marriage Ministries.

Manželská setkání usilují zejména o :

Těchto cílů se snažíme dosáhnout :

Rádi mezi sebe přijmeme každého s upřímným zájmem o zlepšení svého manželství, rodinných vztahů a a ochotou pomoct také druhým rozvíjením této iniciativy.